Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

Draugijos istorija

  

  • 1996 m. spalio 23 d. Kauno J.Gruodžio konservatorijos dėstytojos Vitos Karužaitės iniciatyva įvyko steigiamasis Kauno m. ir Kauno zonos muzikos mokyklų spec. fortepijono mokytojų metodinio ratelio, kuris vėliau išaugo į Kauno krašto fortepijono mokytojų draugiją, susirinkimas.

 

 

  • 1997 m. balandžio 20 d. įkurta Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija, išrinkta draugijos valdyba. Valdybą sudarė:

 

V.Karužaitė – draugijos pirmininkė,

R.Blebaitė – atsakingoji sekretorė,

B.Stankienė - narė,

S.Sinkevičienė - narė,

R.Trimonienė - narė,

D.Lukoševičienė - narė.

 

 

  • Organizuotas 5 seminarų-praktikumų ciklas: “Fortepijoninių kūrinių mokymas muzikos mokykloje”:

  • 1996 m. seminaras-praktikumas “Polifoninių kūrinių mokymas muzikos mokyklose”. Lektorė - LMTA pedagogikos katedros vedėja doc. L.Drąsutienė.

 

1997 m. seminaras-praktikumas „Pianisto technikos įgūdžių ugdymas. Etiudai, gamos, pratimai“. Lektorė -             LMTA pedagogikos katedros vedėja doc. L.Drąsutienė.

  

1998 m. seminaras-praktikumas „Pjesių interpretacijos įvairovė“. Lektorė - LMTA fortepijono katedros vedėja prof. V.Vitaitė.

 

1999 m. seminaras-praktikumas „Stambios formos kūrinių interpretacija“. Lektorė - LMTA fortepijono katedros vedėja prof. V.Vitaitė.

 

2000 m. seminaras-praktikumas „Garso formavimas įvairių stilių kūriniuose. Pedalizacija“. Lektorė - LMTA pedagogikos katedros vedėja doc. L.Drąsutienė.

 

  • 1997 m. gruodžio 17 d. Kauno menininkų namuose įvyko Kauno muzikos mokyklų koncertas „Lietuvos mokyklai – 600“. Dalyvavo Kauno I, Kauno A.Kačanausko, Kauno III muzikos mokyklų mokiniai.

  

  • 1998 m. kovo-balandžio mėn. surengtas jaunųjų pianistų festivalis „Lietuvos Nepriklausomybei – 80“ Kauno Menininkų namuose (4 koncertai). Dalyvavo Kauno, Marijampolės, Alytaus, Tauragės apskričių muzikos (meno) mokyklų mokiniai.

 

  • 1999 m. balandžio-gegužės mėn.  - jaunųjų pianistų festivalis „Prof. S.Vainiūnui – 90“ Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje (4 koncertai). Dalyvavo Kauno, Marijampolės, Alytaus, Tauragės apskričių muzikos (meno) mokyklų mokiniai.

  

  • Nuo 2001 m. kiekvieną rudenį Kauno karšto fortepijono mokytojų draugija organizuoja jaunųjų pianistų festivalį-maratoną

 

  • 2001-2011 m. Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija leido respublikinį fortepijono mokytojų informacinį-metodinį leidinį „PIANISTAS“ (redaktorė R.Blebaitė, išleista 11 numerių). Nuo 2011 m. leidinys perkeltas į internetinę erdvę www.pianistas.lt.
2013 m. gegužės 18 d. I respublikinis konkursas „Jaunieji fortepijono lyderiai“ Kauno Filharmonijoje.
 
2013 m. lapkričio 4 d.  koncertas „Kauno krašto jaunieji fortepijono lyderiai  ir VDU kamerinis orkestras“ Kauno Filharmonijoje.
 
2013 m. lapkričio 27-gruodžio 2 d. buvome VDU Muzikos akademijos partneriai Fortepijono meno simpoziume „Pianistas XXI amžiuje. Naujų iššūkių ir sprendimų laikas” ir surengėme šiuos renginius:
lapkričio 27 d. Fortepijono meno simpoziumo atidarymo koncertas Kauno J.Gruodžio konservatorijoje. Dalyvavo I respublikinio konkurso „Jaunieji fortepijono lyderiai“ laureatai, J.Naujalio muzikos gimnazijos bei J. Gruodžio konservatorijos auklėtiniai. 
lapkričio 28 d. Fortepijono meno simpoziumo „Pianistas XXI amžiuje. Naujų iššūkių ir sprendimų laikas” seminaras „Ankstyvasis pianistinis ugdymas. Atpažinti talentą. Žaidimai, meilė ir vaizduotė. Vaikas ir komanda: tėvai, mokytojas, mokykla, draugai“. Pranešimus skaitė Kauno miesto muzikos mokyklų mokytojai.
 
2014 m. sausio 30  d. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojo JUSTO DVARIONO seminaras „Balio Dvariono fortepijoninių kūrinių interpretacijos ir dėstymo įvairovė šiuolaikinėje muzikos pamokoje“
 

Draugijos valdyba nuo 2011 m.:

Rasa Derbutienė – draugijos pirmininkė,

Audronė Paškauskienė - atsakingoji sekretorė,

Aldona Didžiulytė – narė,

Violeta Baronienė – narė,

Rita Leitanienė – narė,

Snieguolė Sinkevičienė – narė,

Rita Trimonienė – narė.