Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

I-asis seminaras-praktikumas (1996 m.)

1996 m. I-ojo seminaro-praktikumo afiša

Programėlė

Doc.L.Drąsutienė dirba su A.Liugailaite

Doc.L.Drąsutienė dirba su K.Lauciūte

Klausytojai