Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

III-asis seminaras-praktikumas (1998 m.)

III-ojo seminaro-praktikumo sveikinimas

Programa

J.Andrejevas, V.Vitaitė, V.Karužaitė

G.Grigonienė, R.Leitanienė, B.Stankienė, D.Lukoševičienė, S.Sinkevičienė, J.Andrejevas, V.Vitaitė

Klausytojai