Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

Iš pokalbių trumpai - gal ir gera idėja

 

Dalyvaudama su savo mokiniais konkursuose užsienyje, užsieniečių vedamuose seminaruose mūsų šalyje ir seminaruose užsienyje (dalyvavau seminare Šveicarijoje, Ženevoje) vis nepraleidžiu progos pasidomėti aktualių pedagoginių problemų sprendimais įvairiose šalyse.

 

Čia aprašysiu, kaip man atrodo, labai neblogą idėją. Ši idėja apima mokinių pasiekimų vertinimą. Tad trumpai drūtai apie tai. Mūsų mokyklose dažniausiai priimta ar jau bent taip savaime dažniausiai išeina, kad vertinant mokinių atliekamą programą perklausose ar egzaminuose būna lyginami atskirų mokinių pasiekimai, t. y. kas geriau pagrojo – Jonukas ar Petriukas. Aš manau, kad tai nėra visai teisinga ir tai ypač kenkia progresui. Toks vertinimo būdas geras tik konkursuose, o ne mokymo procese, nes Jonukui ir Petriukui dažniausiai gebėjimų Dievo būna atseikėta nevienodai. Pagal dabar iš principo vyraujančią vertinimo sistemą dažniausiai gerai grojančio, tačiau visai neprogresuojančio gabuolio pasiekimai įvertinami aukščiausiais balais, o mažiau Dievulio apdovanoto mokinio milžiniškos pastangos ir didžiulis progresas gauna žemoką atlygį, ir viso to galutiniai rezultatai būna tokie, kad gabuolis aptingsta, o mažesnių gebėjimų mokinys nebemato prasmės dėti pastangų tobulėjimui, nes jos neįvertinamos. Daugelyje užsienio šalių - bent jau tokias išvadas galiu daryti iš pokalbių - ir, manau, nesvarbu, ar ten iš tikrųjų taip yra, vertinami ne tiek mokinių pasiekimai, kiek jų įdėtos pastangos – juk tai ir yra pagrindinis progreso variklis, o tai naudingiausia tobulėjimui. Norvegijoje mokytojas pokalbiuose su savo mokinių tėveliais klausia, kokią savo vaiko pažangą to mokytojo dėstomame dalyke jie pastebėjo per vieną ar kitą laikotarpį. Galvoju, kad ir mums daugiau reikėtų skirti dėmesio pažangai, o ne rezultatams (jie bus pasiekti savaime, ir tuo būdu tikresni ). Taigi gal vertėtų pasinaudoti šia išmintinga idėja ir gera patirtimi.

 

Vyr. mokyt. B.Bajoriūnaitė

Šakių meno mokykla