Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

Muzikinis bendravimas ir bendradarbiavimas

 
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos 
mokytoja  metodininkė Laima Rotomskienė
 
Šiandien mūsų švietimo sistema yra nuolat kintanti ir besikeičianti. Kiekvienam mokytojui tenka nuolat atsinaujinti, būti šiuolaikiškam, atitikti švietimo strategiją  bei užtikrinti  kiekvieno mokinio gebėjimų ugdymą. Šiandien mokytojai ugdymo procese bendraudami su  mokiniais patiria naujos kartos požiūrį į mokslą, manyčiau, ypatingai neformaliajame ugdyme. Mums tenka atsinaujinti, būti šiuolaikiškiems, užtikrinti kiekvieno mokinio gebėjimų ugdymą, galvoti,  gilinti žinias, motyvuoti,  skatinti  ir teigiamai nuteikti, didinti pasitikėjimą, drąsinti, bandyti įvairias tobulėjimo metodikas, kurti palankias bendravimo ir bendradarbiavimo aplinkas. Mes, suaugusieji, galbūt labiau suprantame gyvenimo tikslus ir uždavinius. O kas skatina vaikus mokytis,  iš kur atsiranda ir kur dingsta jų noras groti fortepijonu, kaip sugrąžinti jų motyvaciją, kaip juos motyvuoti, kaip sudominti  -  tai klausimai,  kurie neduoda ramybės turbūt kiekvienam aktyviai dirbančiam pedagogui. Įvairių respublikinių seminarų,  kurių metu skaitomi šiuolaikiški ir aktualūs metodiniai pranešimai, praktikumų, meistriškumo kursų stoka skųstis dabar manau tikrai negalime. Kiekvienais mokslo metais į mokyklą suplaukia kvietimai dalyvauti įvairiuose renginiuose, festivaliuose, konkursuose. Deja, ne visada norai sutampa su galimybėmis. O ir varžytis su miesto meno ar muzikos mokyklomis dažnai pritrūksta jėgų. Diskutuojant šiais klausimais su kolege Valda ir kilo noras organizuoti renginį pas save mokykloje, pasikviečiant gretimų mokyklų kolegas. Gavę „palaiminimą“ iš Marijampolės švietimo centro, ėmėmės darbo. Visada entuziastinga ir palaikanti idėjas mūsų gerbiama Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos pirmininkė Rasa Derbutienė sutiko padėti. Taigi - pranešimai apie mokytojo darbo ypatumus su silpnesnių gebėjimų mokiniais, fortepijoninio ansamblio ypatumai, repertuaro formavimo klausimai - tai temos, kurias skaitė mokytoja ekspertė Rūta Bimbaitė ir vyr. mokytoja Renata Morkūnienė. O dalyvių gausa mus maloniai nustebino - tai kolegos iš Marijampolės muzikos mokyklos, Veiverių A. Kučingio meno mokyklos, Kauno I-osios muzikos mokyklos, Vilkaviškio muzikos mokyklos ir Šakių meno mokyklos. Visą renginį vainikavo nuostabus koncertas - fortepijoninis ansamblis iš Veiverių - „Veiverių triolė“ (mokyt. ekspertė R.Bimbaitė, vyr. mokytoja R.Morkūnienė) ir duetas (iš Veiverių A.Kučingio meno mokyklos ir Kauno I-osios muzikos mokyklos). Malonu pastebėti, kad viena iš dueto vadovių yra buvusi mūsų mokyklos mokinė, o fortepijoninio trio dalyvės sesės taip pat pirmus muzikinius žingsnius žengė Kazlų Rūdoje. Triolių koncertas, kaip ir priklauso ansamblinio muzikavimo koncerte, prasidėjo polonezu (taip Rūta su jai būdingu šmaikštumu ir iškalba pristatinėjo ir tiesė įdomius ir kiek netikėtus tiltus nuo vieno kūrinio prie kito, įpindama kompozitorių gyvenimo aplinkybių). Toliau sekė įvairių autorių įvairiu laikotarpiu sukurta muzika, o pabaigoje atliktas „liuoksintis rokas“ leido suprasti ir pajausti, kaip gyvai ir įtikinamai, alsuodamos bendru ritmu, nesumeluotais jausmais trykštančios, su užsidegimu  grojo jaunosios pianistės.
 
Meistriškumo pamokose dalyvavo mūsų mokyklos 4 klasės mokinių trio (mokyt. L.Rotomskienė), kurios žengia tik pirmuosius žingsnius ansambliniame grojime ir Vilkaviškio muzikos mokyklos penktokė  E.Gudaitytė ( mokyt. L.Vaitkuvienė ). Dirbdamos individualiai,  mokytojos iš Kauno I-osios muzikos mokyklos dalinosi patirtimi, davė patarimus kaip atlikti sunkesnes kūrinio vietas, pateikdamos įvairių palyginimų. Pamokymai, patarimai buvo be galo dalykiški, tikslūs.
 
Manau drąsiai galima teigti, kad pasirinktos temos buvo aktualios ir reikalingos. Seminaro dalyviai dalinosi savo atrastais mokymosi motyvacijos stiprinimo būdais, asmenine sėkmės istorija bei patirtimi. Kūrybinis aktyvumas, meninės satisfakcijos troškimas yra didžioji pedagogų varomoji jėga. Ansamblinis muzikavimas - tai muzikinis bendravimas, palaikant dialogą vienas su kitu.  Šis mūsų seminaras – praktikumas, manau, tik patvirtina šiuos žodžius.  O fortepijoninis ansamblis pasižymi jaukiu muzikavimo patrauklumu. Tokia ir buvo ši mūsų popietė - muzikali, darbinga, jauki, šilta.
 
 
DSCN1016
 
 
DSCN1022
 
 
DSCN1023
 
 
 
DSCN1025
 
 
 
DSCN1025
 
 
DSCN1031
 
 
 
DSCN1032
 
 
DSCN1033