Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

Festivalis "Draugų vasara - 2015" Ariogaloje

Džiuljeta Banienė 
Raseinių meno mokyklos 
Ariogalos filialo vyresnioji mokytoja
 
 
Spalio 16 dieną Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo koncertų salėje įvyko pirmasis respublikinis meno ir muzikos mokyklų filialų jaunųjų atlikėjų festivalis „Draugų vasara – 2015“. Šio festivalio užuomazga – tradicinis renginys „Mano vasara“, kuriam mokiniai ruošdavosi iš anksto.
 
Šiandien šis renginys tapo respublikiniu festivaliu. Renginio organizatorės – Danutė Nedzinskienė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui), Džiuljeta Banienė (festivalio pirmininkė), Kristina Grockytė (dailės mokytoja) džiaugėsi, kad į šventinį renginį pavyko sukviesti jaunuosius talentingus muzikos atlikėjus ir jų mokytojus iš įvairių respublikos meno ir muzikos mokyklų bei jų filialų. Organizuojant respublikinį festivalį padėjo beveik visi mokyklos mokytojai: A.Krištapavičius, A.Skirmantaitė, D.Raškevičienė. Šio festivalio tikslas – suteikti galimybę kiekvienam dalyviui koncertuoti, įgauti sceninės patirties, susipažinti, bendrauti.    
 
Festivalyje dalyvavo: Garliavos meno mokyklos Babtų filialo pianistai Milda Eirošiūtė, Gustas Kuskevičius (vyr. mokytoja Rasa Motiejūnienė), Šakių meno mokyklos Gelgaudiškio filialo jaunosios pianistės Paulina Valaitytė, Saulė Jurkšaitytė, Ugnė Antanaitytė ( vyr. mokytoja Laima Ona Stanaitienė), Šakių meno mokyklos Kudirkos Naumiesčio filialo pianistai Benas Vaitiekaitis, Kotryna Račiūnaitė  (mokytoja Daiva Varževičienė), Kauno Miko Petrausko muzikos mokylos ir Šilainių filialo jaunosios pianistės Agnė Alijauskaitė, Ugnė Blužaitė (vyr. mokytoja Agnė Pranculytė Jončienė), Šakių meno mokyklos jaunosios pianistės Lina Grinevičiūtė, Viktorija Pavalkytė, Luka Bernotaitytė (vyr. mokytoja Bronislava Bajoriūnaitė) ir Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo jaunieji atlikėjai: pianistės Evelina Dubauskaitė, Paulina Veličkaitė, Klaudija Petrauskaitė, Gabija Laurinavičiūtė (vyr. mokytoja Džiuljeta Banienė), akordeonininkai Žygimantas Dockevičius, Urtė Noreikaitė, Artūras Aleksiejus, Gabija Kaupaitytė (vyr. mokytoja Danutė Nedzinskienė), smuikininkė Emilija Kandratavičiūtė (vyr. mokytoja Danguolė Gudžiuvienė), jaunasis fleitininkas Benas Arlauskas (vyr. mokytojas Arūnas Krištapavičius).
 
Festivalio pradžioje sveikinimo žodžius tarė mokytojos organizatorės: pirmininkė Dž.Banienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Nedzinskienė.  
 
Renginį vedė šaunios vedėjos, fortepijono ketvirtos klasės mokinės Gabija Veličkaitė ir Klaudija Petrauskaitė. Jos nuoširdžiai pasveikino atvykusius svečius, padėkojo festivalio rėmėjams: Raseinių meno mokyklai ir  direktorei Albinai Damašauskienei bei individualios įmonės valgyklos „Rūta“ vedėjai Nijolei Vitkauskienei už pagalbą organizuojant respublikinį renginį. Mergaitės žavėjo išradingumu, nuoširdumu, žaismingumu. Pristatydamos kiekvieną festivalio dalyvį, pasakojo jų pasiekimus koncertinėje veikloje, linksmai pristatė mokinių vasaros atostogų nuotykius. Scenos ekrane žiūrovai galėjo stebėti festivalio dalyvių bei jų mokytojų vasariškų prisiminimų akimirkas. Koncerto metu skambėjo lietuvių ir užsienio kompozitorių (L.Povilaičio, P.Velykio, O.Toussaint, Loeillet, V.A.Mocarto, M.Mier, V.Rebikovo, W.Gillock, E.Grygo, L.Ober, J.Adams, M.Weyde, J.Tyrseno, F.Čerčill, A.Rouli, R.Hartsell) kūriniai.
 
Renginio svečiai, artimieji žavėjosi mokinių pasirodymu, jų puikiu muzikavimu, išraiškinga pjesių interpretacija. Mokytojai ir jaunieji atlikėjai buvo dėkingi organizatoriams už nuostabų laiką, praleistą mokykloje, neįkainojamus įspūdžius, akimirkas. Visi nuoširdžiai gėrėjosi  dailės klasės mokinių parengta paroda „Vasaros plenero akimirkos – 2015“ (mokinius parodai parengė dailės mokytoja Kristina Grockytė, Ariogalos filialas). 
 
Koncerto pabaigoje, aidint gausiems aplodismentams, Raseinių meno mokyklos padėkos raštais buvo apdovanoti respublikinio festivalio atlikėjai  ir mokytojai. Svečiai, jaunieji muzikantai, dailininkai po koncerto turėjo galimybę susipažinti, šiltai pabendrauti, pasivaišinti valgyklos “Rūta” paruoštomis vaišėmis, linksminosi, žaidė. Mokytojai dalijosi gerąja darbo patirtimi, klausėsi pranešimo „Vytautas Barkauskas – šiandienos pedagoginio repertuaro kontekste“ (pranešimą perkaitė vyr. mokytoja A. Pranculytė Jončienė iš Kauno M.Petrausko muzikos mokyklos).
 
Akordeoniste Gabija Kaupaityte Ariogala
 Akordeonininkė Gabija Kaupaitytė (Ariogala)
 
 
Emilija Kandrataviciute Ariogala
 Emilija Kandratavičiūtė (Ariogala)
 
 
festivalio dalyviai ir mokytojai
Festivalio dalyviai ir mokytojai
 
 
 
IMG 7895
 
 
 
J.pianiste Gabija Laurinaviciute Ariogala
 Jaunoji pianistė Gabija Laurinavičiūtė (Ariogala)
 
 
Jaunoji pianiste Evelina Dubauskaite Ariogala
 Jaunoji pianistė Evelina Dubauskaitė (Ariogala)
 
 
Jaunosios Ariogalos dailininkes
 Jaunosios Ariogalos dailininkės
 
 
Koncertuoja Benas Arlauskas ir Klaudija Petrauskaite Ariogala
 Koncertuoja Benas Arlauskas ir Klaudija Petrauskaitė (Ariogala)
 
 
Lina Grineviciute Sakiu MM
 Lina Grinevičiūtė (Šakių MM)
 
 
Luka Bernotaityte  ir Viktorija Pavalkyte Sakiu MM
 Luka Bernotaitytė ir Viktorija Pavalkytė (Šakių MM)
 
 
Mokytoja Dziuljeta su mokinemis-festivalio dalyvemis
 Mokytoja Džiuljeta su mokinėmis - festivalio dalyvėmis
 
 
Paulina Velickaite Ariogala
 Paulina Veličkaitė (Ariogala)
 
 
Pianiste Kotryna Raciunaite K.Naumiestis
 Pianistė Kotryna Račiūnaitė (Kudirkos Naumiestis)
 
 
 
Skambina Benas Vaitiekaitis K.Naumiestis
Skambina Benas Vaitiekaitis (Kudirkos Naumiestis)
 
 
Skambina Milda Eirosiute  ir Gustas kuskevicius  Babtai
 Skambina Milda Eirošiūtė ir Gustas Kuskevičius (Babtai)
 
 
Zygimantas Dockevicius Ariogala
 Žygimantas Dockevičius (Ariogala)
 
 
Viktorija Pavalkyte Sakiu MM
 Viktorija Pavalkytė (Šakių MM)
 
 
Urte Noreikaite ir Arturas AleksiejusAriogala
 Urtė Noreikaitė ir Artūras Aleksiejus (Ariogala)
 
 
festivalio koncerto vedejos Gabija V. ir Klaudija P
 Festivalio vedėjos Gabija ir Klaudija
 
 
Smuikininke Emilija su mokytoja Danguole G
 Smuikininkė Emilija su mokytoja Danguole
 
 
Fortepijoninis trio  Paulina Saule Ugne Sakiu MM Gelgaudiskio fil
 Fortepijoninis trio Paulina, Saulė, Ugnė (Šakių MM Gelgaudiškio filialas)
 
 
J. pianiste Ugne Bluzaite M.Petrausko m.m. Silainiu fil
 Jaunoji pianistė Ugnė Blužaitė (Kauno M.Petrausko MM Šilainių filialas)
 
 
Skambina Agne Alijauskaite Kauno M.Petrausko m.m
 Skambina Agnė Alijauskaitė (Kauno M.Petrausko MM)