Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

Jaunųjų muzikų susitikimas Ariogaloje

Džiuljeta Banienė

RMM Ariogalos filialo vyresnioji mokytoja

 

Šių metų spalio 27 dieną Ariogalos filiale viešėjo Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos moksleivių būrys kartu su savo mokytojomis. Kelionę organizavo  Kauno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Jančiuvienė, mokytoja Ingrida Maslauskienė. Joms šis apsilankymas mūsų mokykloje buvo ypač jaudinantis, nes prisiminė čia praleistus ne vienerius darbo metus.

Keliauninkų tikslas buvo aplankyti Šiaulių miestą ir Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialą, kuris  šiais metais pažymės jubiliejinę mokyklos įkūrimo sukaktį (įkurtas 1990 metais). Po 2010 metais vykusių renovacijos darbų ypač pagražėjo ne tik pastato išorė, bet ir klasės, kabinetai, salių patalpos. Jomis džiaugiasi ne tik besimokantys mokiniai, jų tėveliai, bet ir mokytojai.

Svečius pasitiko Ariogalos filialo mokytojos Danguolė Raškevičienė ir Džiuljeta Banienė. Jos maloniai priėmė kauniečius, supažindino su mokyklos įkūrimo istorija, surengė nedidelę ekskursiją po jaukias mokyklos patalpas. Koncertų salėje visi sustojo bendrai nuotraukai.

Prisiminimui svečiai dovanojo nuoširdžias šypsenas, atsiliepimus, komplimentus. M.Petrausko muzikos mokyklos pavaduotoja L.Jančiuvienė prisiminimui mūsų mokyklos mokytojoms įteikė puikią dovaną: mokytojų parengtus natų kopijų rinkinius fortepijonui, fleitai, instrumentiniams ansambliams. Tai buvo tarsi dalijimasis gerąja darbo patirtimi bei galimybė kaupti naują repertuarą mokiniams. Ariogalos filialo mokytojos pakvietė Kauno M.Petrausko muzikos mokyklos jaunuosius atlikėjus bei mokytojas atvykti į respublikinį festivalį „Vaivorykštės juosta – 2016“. Savo ruožtu kauniečiai pasiūlė mūsų mokyklos mokiniams ir mokytojams dalyvauti jų rengiamuose respublikiniuose festivaliuose ir konkursuose. Tai būtų tąsa gražios ir prasmingos draugystės,  užsimezgusios tarp dviejų meno mokyklų.

2015 11 03

Ariogala

 

L.Janciuviene D.Raskeviciene Dz.Baniene

 

 

Mokytoju susitikimas

 

 

PA271617

 

 

Bendra susitikimo dalyviu nuotrauka