Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

Didžiojoje auloje skamba J.S.Bachas

Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos jaunieji pianistai kuria gražią tradiciją – jau antrus metus, antrąjį mokslo metų pusmetį gimtojo miesto bei muzikos mokyklų bendruomenes suburia į vieną gražiausių Kauno koncertinių salių. Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji aula (Gimnazijos g.7) – gerai žinoma miesto atlikėjams , melomanams,  įvairių kultūrinių renginių lankytojams.
 
2015 rudenį, aptariant mokyklos pianistų veiklos perspektyvas, A.Kačanausko muzikos mokyklos fortepijono skyriaus vedėja, mokytoja Rita Juknevičienė pakvietė kolegas iškiliai palydėti jubiliejinius  J.S.Bacho metus. Kaip žinia, 2015-aisias pasaulyje buvo minimos didžiojo vokiečių genijaus Johano Sebastiano Bacho 330-osios gimimo bei 265-osios mirties metinės. 
 
Ši drąsos nestokojanti idėja paskatino mokyklos pedagoges ypač atsakingai ir apgalvotai rinkti programą labiausiai motyvuotiems ir, neslėpsime, didžiausią sceninę patirtį turintiems skyriaus moksleiviams. Žinia, jaunam pianistui skambinti J.S.Bacho polifoninę muziką ne akademinių įskaitų metu, o iškilmingame vakariniame koncerte yra nemažos vidinės – protinės, emocinės bei fizinės ištvermės reikalaujantis kūrybos aktas. Todėl neatsitiktinai iškart po Naujųjų  A.Kačanausko muzikos mokyklos salėje vyko solidi jaunųjų pianistų atranka – perklausa, skirta visiems norintiems dalyvauti šiame atsakingame renginyje. Atrankoje pasirodė 38 pianistai, išrinktas 21 koncertinis pasirodymas. Dar trys atlikėjos buvo vakaro viešnios.
 
Koncerto – minėjimo vedėjos Ritos Juknevičienės  pastangomis (noriai talkinant kolegoms) nuostabioje Didžiosios aulos salėje 2016 vasario 5-osios vakarą sklandė puošni baroko dvasia –  žibant žvakėms žvakidėse, žaviai improvizuotame ir drapiruotame soste, iškilmingai koncerte dalyvavo... jo didenybė J.S.Bachas! Išdidžiu žvilgsniu, iš solidaus senovinio paveikslo į visus salėje žvelgė genialusis kūrėjas. Parašiau genialusis kūrėjas ir susimąsčiau. Juk taip apibūdinamas Visatos Kūrėjas!
 
Tačiau kas J.S.Bachas yra mums, muzikams?! Sutikite, tai pradžia ir pabaiga, tai alfa ir omega. Mūsų gyvenimų absoliučiai negalima įsivaizduoti be jo šedevrų, be tos aukščiausios prabos muzikos, kuomet mes, fortepijono pedagogai patikriname ir savo, ir mokinių žinias bei profesionalumą! 
 
Tą vakarą Didžiojoje auloje  tikrą kūrybiškumą demonstravo ne tik jaunieji atlikėjai, bet ir idėjos autorė bei sumanytoja, ištisos paskaitos apie J.S.Bachą pranešėja – mokytoja Rita Juknevičienė. 
 
Miesto bendruomenei, koncerto svečiams, moksleiviams, tėveliams ir mums, kolegoms, vakaro vedėja pažėrė pluoštą negirdėtų faktų iš J.S.Bacho gyvenimo, baroko epochos, istorinių žinių apie to laikmečio muzikinius bei buities papročius. Vakaro vedėja kvietė į sceną jaunuosius atlikėjus, prieš tai klausytojams išradingai papasakodama apie  atliekamų žanrų ištakas bei kilmę. Sunkėjančia kūrinių tvarka skambėjo pjesės (girdėjome fortepijoninį trio bei duetą),  senoviniai šokiai, mažieji preliudai, dvibalsės, tribalsės  invencijos, fugos bei „Gerai temperuotas klavyras“. Koncerte dalyvavo ir jį savo muzikavimu papuošė smuikininkė M.Raisanen (mokyt. M.Pupelienė), sukauptai atlikusi Bure iš Partitos smuikui Nr.3, bei A.Kačanausko muzikos mokyklos mokytojos – fleitininkė Ilona Štaraitienė bei jai talkinusi pianistė Rasa Zeniauskienė. Kolegių dėka dar kartą pasigrožėjome nuotaikingu, visų taip mėgstamu šmaikščiu muzikiniu „Pokštu“. 
 
J.S.Bacho muziką atlikti nėra paprasta ir lengva. Tai žinome visi – ir mokiniai, ir mokytojai.  O jauniesiems atlikėjams teko nelengva užduotis – be kulisų (!), susikaupusiems čia pat, salėje, kopti į sceną. Vaikai „egzaminą“ išlaikė! Be abejonės, tobulumui ribų nėra, juk po pasirodymų visuomet turime ką pasakyti savo auklėtiniams...
 
„J.S.Bacho muzikos nebūna per daug. Gaila, kad koncertas baigėsi...“ – taip savo emocijas  po koncerto išreiškė ilgametė Kauno J.Gruodžio konservatorijos specialaus fortepijono skyriaus dėstytoja ir A.Kačanausko muzikos mokyklos mokytoja Danutė Varnienė.
 
„... Šioje salėje lankomės jau antrą kartą. Mūsų šeima vakarą praleido išties įspūdingai. J.S.Bacho biografija domėjausi itin daug, nes padėjau dukrai ruoštis  muzikos pamokai pradinėje mokykloje, pristatant šio genialaus kompozitoriaus kūrybos ir gyvenimo faktus. Labai patiko mokytojos R.Juknevičienės paskaita. Visgi sužinojom nemažai negirdėtų faktų...“ Dainius Andriuškevičius. 
 
„Norime padėkoti už muzikinį vakarą – paskaitą, skirtą didžiojo kompozitoriaus J.S.Bacho atminimui. Vakaro metu turėjome puikią galimybę susipažinti su iškiliojo muziko gyvenimo istorija bei kūryba. Iškilmingoje salėje skambėję kūriniai bei išgirsti kompozitoriaus biografijos fragmentai puikiai atspindėjo  kūrybos laikmečio dvasią, kūrinių unikalumą. Labai džiugu, kad mūsų jaunieji pianistai turėjo galimybę prisiliesti prie šių vertybių ir jas pažinti. Nuoširdžiai dėkojame mokytojams ir organizatoriams...“ Loreta ir Rimgaudas  Grigaičiai.
 
Mums, mokytojams, be galo džiugu girdėti šiuos atsiliepimus, kuomet taip jautriai įvertinamas mūsų triūsas, pastangos ir žinios, ugdant jaunuosius atlikėjus. O renginio sumanytojai ir vedėjai Ritai Juknevičienei ilgai netilo klausytojų – kolegų, moksleivių bei visų vakaro svečių gausūs aplodismentai!
 
Ir dar viena padėka. Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos pianistai nuoširdžiai dėkoja docentui Sauliui Geruliui už suteiktą galimybę koncertuoti Didžiojoje auloje. Širdingas ačiū!
 
                                                                    Jurga Varnaitė
 
 
12418914 10205937346894630 668615575906402804 o 1
 
 
12496203 10205937339734451 2760119205451236611 o
 
 
12633718 10205937347134636 678466027898444361 o
 
 
12697349 10205937345134586 9038656618506595257 o 3
 
 
12698245 10205937343454544 6593439466707187562 o
 
 
12698370 10205937345734601 173335395796923206 o 1
 
 
20160205 194521 2