Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

Meno mokyklos vizitas Lenkijoje, Mlavos mieste

                                                                         

     Džiuljeta Banienė                                                                   

Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo vyresnioji mokytoja

                                                                                 

Siekdami stiprinti tarpusavio santykius ir draugystę, atsižvelgiant į demokratines permainas Europoje, Raseinių ir Mlavos miestai užmezgė oficialius susidraugavusių miestų ryšius. Tarp abiejų miestų  pasirašytos bendradarbiavimo sutartys šiose srityse: ūkio, savivaldos, kultūros, švietimo, turizmo ir sporto.

2002 metais Raseinių meno mokykla užmezgė bendradarbiavimą su Mlavos miesto muzikos mokyklomis. Tais metais pirmą kartą meno mokyklos moksleiviai ir mokytojai, atstovaujami direktoriaus Gintauto Grigaliaus, išvyko į Lenkijos respublikos Mlavos miestą ir dalyvavo šio miesto Nepriklausomybės dienos paminėjimo šventėje. Jie turėjo galimybę viešai koncertuoti miesto gyventojams. Vėliau šio miesto muzikos mokyklų moksleiviai ir mokytojai su koncertine misija lankėsi Raseinių meno mokykloje ir Ariogalos filiale.

2016 metų rugsėjo 1 dieną meno mokyklos direktorė Albina Damašauskienė gavo oficialų Mlavos miesto (Mazovijos vaivadija) burmistro Slawomir Kowalewski ir Nacionalinės Andžėjaus Kžanovskio vardo  muzikos mokyklos direktoriaus Vilhelmo Taraškiewič kvietimą. Jame buvo rašoma apie vizitą Lenkijoje, kuris stiprintų bendradarbiavimą, kultūrinį dialogą tarp giminingų miestų muzikos bei meno mokyklų.

Šio projekto sumanytojas, delegacijos vadovas ir vertėjas buvo Raseinių meno mokyklos direktorės pavaduotojas ugdymui Benediktas Siliūnas, organizavęs kelionę kartu su Raseinių meno mokyklos direktore Albina Damašauskiene. Programą organizuoti ir įgyvendinti Mlavos mieste padėjo savivaldybės užsienio reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja Agnieška Puzio Dembska, civilinių reikalų skyriaus vedėja Mažena Lipinska.

Keturių dienų vizitas į Lenkijos Respubliką buvo numatytas nuo rugsėjo 29 iki spalio 2 dienos. Į koncertinę išvyką vyko meno mokyklos mokytojai: Albina Damašauskienė (teatro „Svajoklis“ vadovė ir koncerto Mlavos mieste režisierė), Jolanta Turčinskienė (vyr. mokytoja), Saulė Krečkauskienė (koncertmeisterė, vyr. mokytoja), Vaidas Dabžanskis (vyr. mokytojas) ir Džiuljeta Banienė (Ariogalos filialo vyr. mokytoja). Meno mokyklą koncerte reprezentavo jaunieji atlikėjai, mažieji muzikos šviesuliai: Danielė Aleksaitė, Emilija Bagdonaitė, sesutės Lyja ir Vėja Germanavičiūtės, Emilija Maciukevičiūtė, Emilija Pečiulaitytė, Gabija Unikytė, Justina Žemaitytė, Mindaugas Žiūkas, Simas Batavičius, Agnetha Daniela Maslauskaitė, Viktorija Bendžiūtė, Evelina Dubauskaitė (Ariogalos filialas) ir Paulina Veličkaitė (Ariogalos filialas).

Koncertinė kelionė vyko pagal numatytą programą. Pirmąją dieną keliauninkai, atvykę į Mlavos miestą, apsigyveno pensionate „Pas Tomuką“. Vėliau, vedami gido, vaikščiojo po įžymias miesto istorines vietas, žydintį rudenėjantį parką, stebėjo fotoplenero parodos eksponatais pasipuošusį miestą, linksmai klegėdami fotografavosi.

Antroji diena buvo svarbi visiems kelionės dalyviams: delegacijos lankymasis pas Mlavos miesto burmistrą Slawomirą Kowalewskį, susipažinimas su Nacionalinės muzikos mokykla, jos direktoriumi, pedagogais,  pasirengimas koncertui ir susitikimas su miesto bendruomene. Susitikimas su miesto žymiausiu žmogumi – burmistru padarė didelį įspūdį, nes visi buvo sutikti ypač šiltai ir nuoširdžiai. Visą šį laiką buvome lydimi Mlavos miesto savivaldybės darbuotojos Agnieškos P. Dembskos. Burmistras pasakojo miesto įkūrimo istoriją, savivaldybės pirmuosius burmistrus, šių dienų miesto perspektyvas. Su Raseinių meno mokyklos direktore A.Damašauskiene apsikeitė atminimo suvenyrais, atminčiai visi įsiamžino bendroje nuotraukoje. Burmistras nuoširdžiai atsisveikino, visiems dėkojo už apsilankymą, apgailestavo, kad negalės dalyvauti mūsų koncerte muzikos mokykloje.

Vakare į Mlavos miesto Nacionalinės muzikos mokyklos koncertų salę rinkosi miesto bendruomenė. Čia įvyko iškilmingas Raseinių meno mokyklos mokinių bei mokytojų koncertas „Muzikos magija“ (koncerto vadovė A.Damašauskienė, režisierė Akvilė Damašauskaitė). Koncertą vedė ir etiudus vaidino jaunieji teatro „Svajoklis“ aktoriai: Simonas Batavičius, Agnetha Daniela Maslauskaitė ir Viktorija Bendžiūtė. Klausytojus pasveikino kompozitorių Leonido ir Dianos Moisejenkų „Linksmasis maršas“ bei „Navatna polka“ kūriniais, kuriuos atliko instrumentinis ansamblis (vadovė J.Turčinskienė). Koncerte skambėjo dainos, kurias atliko sesutės Lyja ir Vėja Germanavičiūtės (mokyt. A.Germanavičius), solistė Emilija Bagdonaitė (mokyt.  S.Vežbavičienė), grojo kamerinis sesučių ansamblis (mokyt. J.Turčinskienė, L.Juodytė), akordeonininkas Mindaugas Žiūkas (mokyt. Z.Žemaitienė), fortepijoninis duetas - Evelina Dubauskaitė ir Paulina Veličkaitė (mokyt. Dž.Banienė), mokytojų instrumentinis trio (J.Turčinskienė, S.Krečkauskienė, V.Dabžanskis). Koncerto programą vainikavo finalinis instrumentinio ansamblio ir jaunųjų aktorių pasirodymas, kurio metu buvo ištiesti ir surišti įvairiaspalviai kaspinai, simbolizuojantys Lenkijos ir Lietuvos vėliavas. Tai buvo atlikta subtiliai, iškilmingai, pakiliai. Ši akimirka buvo tokia jaudinanti, kad žiūrovai braukė ašaras. Skambant D.Nasch „Variacijų“ muzikai  buvo įnešti ant lininių rankšluosčių padėti duonos kepalai. Jie buvo įteikti Mlavos miesto burmistro pavaduotojai Janinai Budzichovskai ir Nacionalinės muzikos mokyklos direktoriui Vilhelmui Taraškiewič. Po to, visų salėje esančių akivaizdoje, buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Ši sutartis sąlygoja ir nustato bendradarbiavimo pagrindus tarp Raseinių meno mokyklos (Lietuvos Respublika) ir Nacionalinės Andžėjaus Kžanovskio vardo muzikos mokyklos Mlavos mieste (Lenkijos Respublika). Tai jaunųjų muzikantų mainai, bendri kultūriniai, muzikiniai projektai, pedagogų bendradarbiavimas ir pasidalijimas metodine patirtimi. Renginiui baigiantis mokyklų vadovai A.Damašauskienė ir V.Taraškevič pagarbiai apsikeitė atminimo dovanomis.

Ilgai buvo aptarinėjami įspūdžiai, netilo kalbos. Įtampai nuslūgus, džiugiai nusiteikę mokiniai skubėjo į autobusą. Vakare visų laukė iškilminga vakarienė.

Kitomis viešėjimo Lenkijoje dienomis delegacija lankėsi miesto istorijos muziejuje, filmo „Mlavos mūšis“ peržiūroje, kino teatre žiūrėjo meninį filmą „Karalystė“ (kuriame kalbama apie žmogaus įsikišimą į gamtą ir galimas pasekmes gamtoje),  lankėsi prie gynybinės Mlavos miesto linijos (paminklo karvedžiui Piechurai), Žydų kapinėse, Kalkovco kalvoje, maudėsi miesto baseine.

Kaip bebūtų gera svetur, ateina tas metas, kai reikia vykti į namus. Visą šį viešėjimo laiką visus džiugino puikus, saulėtas rudens oras, pakili nuotaika. Atsisveikinti ir mūsų išlydėti atvyko Mlavos miesto savivaldybės darbuotoja Mažena Lipinska, kuri mokytojams ir moksleiviams įteikė atminimo dovanas bei perdavė burmistro S.Kowalewski palinkėjimus.

Pilni įspūdžių grįžome į Lietuvos kraštą. Tikime, kad užsimezgusi draugystė tarp giminingų miestų bendruomenių augs ir stiprės.

Esame nuoširdžiai dėkingi už paramą įgyvendinant šį projektą UAB „Danspin“ direktoriui Rosvaldui Kunickui ir kitiems rėmėjams.

2016 10 09, Ariogala

 

114

 

116

 

148

 

160

 

185

 

193

 

203

 

 

226

 

252

 

263

 

270

 

273

 

275

 

284

 

286

 

290

 

296

 

 

300

 

332

 

DSCN2152

 

299