Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

Pirmasis tarptautinis fortepijono muzikos festivalis "Draugystės tiltai. Lietuva - Armėnija"

Štai visai neseniai – vasario 16-ąją nuaidėjo, nuskambėjo mūsų laisvės varpų gaudesys, skelbiantis pasauliui, jog Lietuva švenčia savo šalies Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį. Ši data Lietuvai ir lietuviams ypatingai svarbi, žyminti sugrąžintą teisę žmonėms laisvai kalbėti savo šalies kalba, laisvę mąstyti ir reikšti mintis, laisvę pažinti mus supantį pasaulį be jokių apribojimų. Mūsų protėviai daug paaukojo už mūsų šiandieninę galimybę būti laisvais.

Todėl, naudodamiesi šia sunkiai iškovota teise pažinti pasaulį ir laisvai bendrauti, šiandieną mes tiesiame draugystės tiltus tarp Lietuvos ir Armėnijos. Kodėl Armėnija? - galbūt paklausite jūs. Būtent šią šalį pasirinkome neatsitiktinai, nes Armėnija turi panašią istorinę patirtį ir šiais metais, lygiai taip pat kaip ir Lietuva, gegužės 28 dieną švęs savo šalies Nepriklausomybės atkūrimo 100-ąsias metines.

Lietuvą ir Armėniją sieja ilgamečiai ir draugiški santykiai. Nepaisant skirtingų nepriklausomybės kelio patirčių, ryšiai tarp abiejų tautų niekada nebuvo nutrūkę. Rengdami šį projektą, sužinojome, jog 2017 metų rudenį Lietuva ir Armėnija pasirašė dvišalį ekonominį protokolą, kuriuo stiprinamas Lietuvos ir Armėnijos bendradarbiavimas daugelyje sryčių. Viena iš jų - kultūra. Kultūros srityje šalys susitarė skatinti kultūrinį dialogą muzikos, vaizduojamojo meno ir kino srityse. Pažymima, kad Lietuva ir Armėnija stiprins bendradarbiavimą tarptautinėse kultūros organizacijose – UNESCO ir Europos Taryboje. Tad vedama savų tikslų mūsų Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla, organizuodama tarptautinį renginį, tam tikra prasme prisidėjo prie šios sutarties įgyvendinimo.

Mūsų kolektyve dirbanti armėnų kilmės mokytoja Lusine Sargsyan jau ilgą laiką savyje brandino norą geriau pažinti savo kraštą ir šaknis, kol mintis įgijo formą ir išsirutuliojo į siekį, pasitelkus muzikos kalbą, užmegzti tiesioginį ryšį su Armėnija, pakviečiant bendradarbiauti armėnus, kurie, panašiai kaip ir mes, gyvena ir dirba viename iš savo šalies didžiųjų miestų, myli muziką ir kasdien moko savo vaikus bei mokinius jos paslapčių.

Taip mūsų partneriais šiame projekte tapo Armėnijos Vanadzor miesto kompozitoriaus Komitas vardu pavadinta meno mokykla, jos mokytojai ir mokiniai. Pagrindinis projekto tikslas - abiejų šalių mainai, įgyvendinant lietuvių bei armėnų kompozitorių kūrybos sklaidą. Kovo 19 dieną Kauno įvairių tautų kultūros centro salėje skambėjo armėniška muzika, o Vanadzor mieste tuo pačiu metu vyko festivalis, kuriame lietuvišką muziką atliko armėnų jaunimas.

Džiaugiames, kad šią idėją palaikė Armėnijos ambasada Lietuvoje. Renginyje sulaukėme garbingo svečio, Armėnijos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Lietuvoje Tigrano Mkrtchyano, kuriam labai patiko mūsų mokinių atliekama muzika, palietusi jo širdį. Pasak ambasadoriaus: ,,Klausydamas atlikėjų, aš pasinėriau į prisiminimus apie Armėniją ir man buvo labai gera“. Taip pat palaikymo sulaukėme ir iš Kauno armėnų bendrijos narių.

Šventiškiausias festivalio momentas - tiesioginis teletiltas sutartu laiku su mūsų draugais iš kalnuotosios šalies ir galimybė, nors trumpai, bet gyvai juos pamatyti ir išgirsti.

Puikūs renginio atsiliepimai mus įkvėpia tikėti, jog festivalis gyvuos dar ilgai!

Dėkojame Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos direktoriui Ojarui Gricijonui, jo pavaduotojai ugdymui Linai Jančiuvienei ir visam fortepijono metodinės grupės kolektyvui organizuojant šį nuostabų, unikalų projektą.

Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos

mokytojos Agnė Rekuvienė, Lusine Sargsyan ir Liubovė Vilutienė

 

Maža petrausko