Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

MUZIKOS PAŽINIMO LINK

Pastaruoju metu televizijos programoje atsiranda vis daugiau konkursų, kurie iš dalyvių reikalauja žinių, mąstymo – ,,Auksinis protas“, ,,Tūkstantmečio vaikai“, ,,Klausimėlis“, ,,Kas ir kodėl?“ – ir visos turi nemenką populiarumą žiūrovų tarpe, nors jose dažniausiai figūruoja, kaip pastebėjau, tokios ,,mokyklinės žinios“, kurių mes kadaise ,,neįsileidome į savo ausis ir dėmesį“, o dabar, ,,prilipę“ tokių TV laidų metu prie televizorių, stengiamės savo atmintyje ,,iškrapštyti“ atsakymus į užduodamus klausimus ir gundomės patys ten sudalyvauti. Tai vienas pastebėjimas. Kitas, kuris man seniai neduoda ramybės – tai, kad mūsų jaunieji muzikantai nei instrumento, nei solfedžio, nei muzikos istorijos pamokose nėra labai suinteresuoti kuo daugiau išprusti – taigi... Televizija praeitais mokslo metais man ir ,,pakišo“ tokią idėją: o jeigu tai išbandyti su savo klasės mokiniais?

Ilgai nelaukiau ir pabandžiau. Suveikė žymiai geriau nei tikėjausi: ne tik pagerėjo mokinių žinios muzikos srityje (prakuto net ir tie, kurie anksčiau nieko nenorėjo žinoti), bet dar ir su entuziazmu buvau paklausta, ar šiemet bus toks konkursėlis. Toks konkursėlis mano klasėje jau vyksta. Kadangi idėją pasiskolinau iš televizijos, tai pavadinimą tokį ir palikome ,,Muzika – kas ir kodėl?“ Jį sudaro trys etapai. Pirmas etapas vyksta anketų forma: reikia spręsti muzikinius kryžiažodžius, atlikti užduotis penklinėje, į kai kuriuos klausimus atsakymus surasti internete, labiau domėtis klasės draugų pasiekimais. Antras etapas vyksta grupelėmis – pateikiami galvosūkiai, iš kelių teiginių reikia parinkti teisingus atsakymus, pateikiamos išradingumo, pastabumo reikalaujančios užduotys (pvz. užrašyti natomis mergaitės vardą ALA ir kitos). Pirmame konkurso etape galima imti dvi pagalbas, antrame – vieną (taip išsaugoma viltis ir paskata labiau domėtis teorine muzikos puse), trečias etapas būna be pagalbų. Jo klausimai ir kūrybinės užduotys jau reikalauja rimtų žinių, galima „sirgti“ už draugus. Šiame etape išrenkamas konkurso nugalėtojas pagal klasę, kuris laimi muzikinį, pvz. smuiko rakto ar natos suvenyrą. Renkama po vieną nugalėtoją iš kiekvienos klasės. Klausimai etapuose taip pat pateikiami, kaip ir visuose konkursuose, pagal tų klasių galimą žinių lygį, o jei atsiranda labiau išprususių, jiems leidžiama rungtis su aukštesnių klasių mokiniais ir jie gauna balų tolimesniems etapams. Nugalėtojų nuotraukos talpinamos klasės sienlaikraštyje. Šis konkursas suteikia galimybę dalyvauti bei laimėti ir tiems mokiniams, kurie mokosi groti kaip mėgėjai, nesirungia specialybės konkursuose, jis tiesiog ugdo labiau išprususį pilietį.

Pastebėjau, kad net ir rimtuose televizijos konkursuose muzikiniai klausimai būna sunkiau ,,įkandami“ nei iš kitų, rodos, labai rimtų sričių kaip matematika, chemija, astronomija. Gal sulauksiu pasekėjų, o gal jų jau yra, gal kas sugalvos dar išradingiau ir tuo pasidalins.

 

DSC02414         

                 

Vyr. mokytoja B. Bajoriūnaitė

Šakių MM