Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

KONKURSO „GRAND PAS“ AKIMIRKOS ARIOGALOJE

Džiuljeta Banienė

Raseinių meno mokyklos

Ariogalos skyriaus mokytoja

                                                                                                                                                                             

 

2019 metų vasario 13 dieną Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyriuje vyko II-ojo respublikinio jaunųjų pianistų festivalio-konkurso „Grand Pas“ („Didysis šokis“) pirmasis regioninis atrankos etapas. Konkursą organizavo Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla, Kauno Dailės gimnazija ir regioninio etapo rengėjai: Raseinių meno mokyklos direktorės pavaduotojas ugdymui Benediktas Siliūnas (koordinatorius), mokytojos organizatorės Džiuljeta Banienė (regioninio etapo meno vadovė) ir Alina Skirmantaitė-Ivoškienė (regioninio etapo koncertinės programos vedėja).

Šio konkurso tikslas – gilinti ir ugdyti mokinių fortepijoninio šokio žanro žinias bei bendrakultūrines kompetencijas, tenkinant jų saviraiškos poreikius, skatinant kūrybiškumą. Šio regioninio etapo Ariogaloje atrankos koncerto perklausoje dalyvavo 8 jaunieji pianistai, kurie atvyko iš Garliavos meno mokyklos Vilkijos filialo: antrokės Rugilė Mačiulskaitė, Adriana Graužinytė ir Gabija Jaremičiūtė (mokytoja Jurgita Lapienytė), Raseinių meno mokyklos antrokas Deimantas Vaička (mokytoja Saulė Krečkauskienė) ir Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyriaus mokinės: antrokė Aira Klangauskaitė, septintokės Sairida Stankutė, Gabija Veličkaitė ir Klaudija Petrauskaitė (mokytoja Džiuljeta Banienė).

Respublikinio renginio dalyvius, jų mokytojus, svečius, pasveikino Raseinių meno mokyklos direktorės pavaduotojas ugdymui Benediktas Siliūnas.

Visi konkurso dalyviai skambino du skirtingų epochų ir skirtingų charakterių pasirinktus šokius. Kiekvienas iš atlikėjų stengėsi atskleisti savo grojimo meistriškumą, individualumą, įdomiai perteikti šokio žanro interpretacijas. Konkurso perklausos metu skambėjo Ch.G.Neefe, V.Jucevičienės, K.Gurlitt, L.Mozart, V.Purlytės, J.Brahms, V.Poor, G.Ph.Telemann, J.Fischer, G.F.Hendel, A.Piazzolla, I.J.Paderewski, M.Bober, M.Mier kompozitorių kūriniai. Konkurso dalyvius vertino kompetentinga komisija – Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos mokytojos metodininkės: Irina Tranauskienė (konkurso koordinatorė), Agnė Pranculytė-Jončienė ir Raseinių meno mokyklos mokytoja metodininkė Jolanta Sederevičiūtė.

Pralaimėjusių šiame konkurse nebuvo: visiems dalyviams buvo įteikti pirmų - trečių vietų diplomai ir puikūs Kauno Dailės gimnazijos moksleivių pagaminti medaliai.Aukščiausias regioninio atrankos Grand Prix diplomas įteiktas šio festivalio-konkurso dalyvei Klaudijai Petrauskaitei (B kategorija). Renginiui pasibaigus mokytojoms buvo įteikti padėkos raštai.

Mėnesio pabaigoje Kauno Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje vyks II-ojo respublikinio jaunųjų pianistų festivalio-konkurso „Grand Pas“ finalinis laureatų diplomantų koncertas, kurio metu bus pagerbti ir apdovanoti geriausieji atlikėjai.

           

2019 02 13, Ariogala

20190213 120652

 

20190213 121152

 

20190213 121654

 

Skambina Deimantas Vaička

 

konkurso dalyvė Aira Klangauskaitė

 

Konkurso dalyvė Sairida Stankutė

 

Konkurso laureatė Klaudija Petrauskaitė

 

20190213 120330

 

20190213 130427

 

20190213 130441

 

20190213 130459

 

20190213 130524

 

20190213 130538

 

20190213 130552

 

20190213 130908

 

20190213 131519 001

 

Apdovanojama konkurso dalyvė Gabija Veličkaitė

 

Jaunosios pianistės Aira Sairida Klaudija ir Gabija

 

Konkurso dalyvės su mokytoja Dž. Baniene

 

konkurso dalyviai

 

Konkurso jaunieji pianistai ir jų mokytojai

 

Vertinimo komisija Agnė Prancūlytė Jončienė Irina Tranauskienė Jolanta Sederevičiūtė