Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

PROJEKTAS „DIDYSIS GRAND PAS“: GERIAUSIAI AUGAME PATYS SAVE AUGINDAMI

GP LOGOTIPAS

Garsusis filosofas ir rašytojas Vydūnas yra pasakęs, jog „žmogus geriausiai auga pats save augindamas“. Ir šių žodžių teisingumu galime įsitikinti kasdien. Juk tik patyrę ir išgyvenę kažką nauja, mes į daugelį dalykų pažvelgiame jei ne naujai, tai bent kitaip. Kiekvienas sutiktas naujas įdomus žmogus, kiekviena išnaudota proga išbandyti savo jėgas, gebėjimus, dalinimasis mintimis ir žiniomis su kitais ugdo ir brandina. Tiek mažą, tiek suaugusį. Tiek vaiką, tiek ir jo mokytoją.

Tokie įspūdžiai ir mintys neapleidžia po jau antrąkart įvykusio Kauno M. Petrausko muzikos mokyklos fortepijono metodinės grupės organizuoto ir įgyvendinto respublikinio projekto „Didysis Grand Pas“.

Projektas pavadintas „Grand Pas“ („Didelis žingsnis“), atsižvelgiant į klasikinio baleto spektaklio kulminacinės dalies prancūziškos kilmės termino reikšmę, kuris apibrėžiamas kaip „sudėtinga, turinti daug dalių muzikinė šokio forma, užgimusi romantizmo epochoje <...>, kuri poetiškai apibendrindavo ir atskleisdavo šokio technikos grožį. Jame dalyvavo ir pagrindiniai solistai, ir demi-solistai, ir kordebaletas.[1] Grand Pas – tai „didelė šokių siuita <...>, dažniausiai susidedanti iš introdukcijos, grand adagio, pagrindinių šokėjų solistų variacijų bei kodos“.[2] Projekto organizatorių manymu, tokios struktūros, dalyvių sudėties, apimties ir turinio „Grand Pas“ projekto pavadinimas geriausiai atspindi jo stilių, struktūrą bei turinį.

Šio projekto pagrindinis tikslas - skatinti Lietuvos geografiškai vienas nuo kito nutolusių bei muzikos, dailės ir meno mokyklų mokinių ir pedagogų ugdomąją, meninę, metodinę veiklą, siekiant į projekto renginius įtraukti kuo daugiau dalyvių bei suteikti jiems galimybę skirtingomis formomis gilinti savo žinias bei įgūdžius siūlomos šokio žanro tematikos srityje.Todėl pusę metų trunkantis projektas savyje talpina daug skirtingų šokio tematika susijusių renginių, organizuojamų kartu su projekto mokyklomis-partnerėmis.

Siekdami šį tikslą paversti „kūnu ir krauju“, prieš dvejus metus pakvietėme bendradarbiauti Kauno dailės gimnaziją, kurie savo išradingų bei kūrybingų mokytojų ir mokinių dėka pirmiausia suorganizavo konkursą projekto logotipui sukurti, o taip pat ir piešinių konkursą šokio tema. Tuometinės Kauno dailės gimnazijos vienuoliktokės Viktorijos Valevičiūtės sukurtas logotipas jo autorei padėjo pelnyti dailininkų Grand Prix prizą ir tapo projekto „vizitine kortele“, ogražiausi jaunųjų dailininkų grafikos darbai, atspindintys šokių muzikos plastiką, ritmą ir energiją, tapo pianistų konkurso laureatų diplomų, mokytojų padėkų pagrindu. Dailininkai taip pat pagamino keraminius medalius su konkurso logotipu, kuriais apdovanojami jaunieji pianistai.

Projekto „introdukcija“ kaskart tampa su mokyklomis-partnerėmis organizuojami bendri koncertai, dailininkų parodos šokio tematika, fortepijono pedagogų seminarai bei metodinės dienos.

Šiais metais įžanginis koncertas, organizuotas mokytojos L. Sargsyan, įvyko lapkričio 29 dieną Kauno dailės gimnazijoje. Tą pačią savaitę mokytojos I. Tranauskienė ir A. Pranculytė-Jončienė Raseinių meno mokyklos Ariogalos filiale ne tik suorganizavo bendrą abiejų muzikos mokyklų mokinių koncertą, bet ir skaitė metodinį pranešimą „Šokių muzikos raida ir ypatumai“. Zarasų meno mokykloje savo metodinėmis žiniomis taip pat dalinosi mokytojos V. Dmitrenko ir S. Cibulskienė, kolegoms ir mokiniams pristačiusios jungtinį pranešimą „Pagrindiniai baroko epochos šokių muzikos fortepijonui ypatumai“. Vasario pradžioje, mokytojų L. Sargsyan ir V. Gerulaitės pastangų dėka, Kauno M. Petrausko muzikos mokyklos koridorių sienos pasipuošė nuostabiais jaunųjų dailininkų dailės darbais.

„Pagrindinių šokėjų variacijų“ dalį puikiai atspindi po projekto „kepure“ organizuojami du respublikiniai „Grand Pas“ (dailininkų piešinių šokio tematika ir jaunųjų pianistų) festivaliai-konkursai.

Jaunųjų pianistų regioninius konkursus organizuojame kartu su projekto mokyklomis-partnerėmis: Kaišiadorių meno mokykla, Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialu, Zarasų meno mokykla, Vilkaviškio muzikos mokykla, Rietavo meno mokykla, Panevėžio rajono vaikų muzikos mokykla. Čia jaunieji pianistai atlieka po du įvairių žanrų ir epochų fortepijoninius kūrinius ir kiekviename regione varžosi dėl pagrindinio – Grand Prix – prizo ir galimybės koncertuoti baigiamajame projekto koncerte, kuris vyksta Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Kauno M. Petrausko muzikos mokyklos mokytojai, deleguojami į kiekvieno regiono konkurso vertinimo komisiją, ne tik kaupia tokios veiklos patirtį, bet ir veža atlikėjams dailininkų piešinių pagrindu sukurtus medalius, laureatų diplomus bei padėkas mokytojams.

Projekto „koda“ kaskart tampantis festivalio-konkurso “Grand Pas“ Grand Prix laureatų koncertas ir apdovanojimų šventė šiais metais įvyko vasario 22-ąją jaukioje muziejaus koncertų salėje, kurioje, aidint griausmingiems aplodismentams, septyniems regioninių turų pianistų festivalio-konkurso „Grand Pas“ Grand Prix laimėtojams buvo įteikti autoriniai dailininko Artūro Rimkevičiaus sukurti iš stiklo pagaminti Grand Prix prizai. Juos pelnė:

Viktorija Staškūnaitė (4 kl.), mokytoja Daiva Valkūnienė, Panevėžio r. muzikos mokykla;

Klaudija Petrauskaitė (7 kl.), mokytoja Džiuljeta Banienė, Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialas;

Augustė Balčiūtė (5 kl.), mokytoja Kristina Beržanskienė, Vilkaviškio muzikos mokykla;

Kostas Kutra (4 kl.), mokytoja Julija Vaišienė, Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla;

Vakarė Viktoravičiūtė (6 kl.), mokytoja Ona Navickienė, Elektrėnų meno mokykla;

Matas Stabingis (5 kl.), mokytoja Jūratė Jonauskienė, Plungės M. K. Oginskio meno mokykla;

Mindaugas Simukaitis (7 kl.), mokytoja Irina Tranauskienė, Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla.

Nepaprastai džiaugiamės, kad šiais metais šis projektas subūrė net 209 menininkus iš Lietuvos skirtingų regionų! Projekto renginių paskatinti, savo kūrybiniais atradimais dalinosi:

107 jaunieji pianistai;

44 jaunieji dailininkai;

46 fortepijono mokytojai;

12 dailės mokytojų.

Sena kinų patarlė byloja: „Papasakok man - ir aš pamiršiu; parodyk man - ir aš prisiminsiu; įtrauk mane - ir aš suprasiu.“

 

 

Straipsnį parengė fortepijono mokytoja metodininkė Agnė Rekuvienė

 


[1] https://lt.wikipedia.org/wiki/Marius_Petipa

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_pas