Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

RESPUBLIKINĖ MOKYTOJŲ KONFERENCIJA ARIOGALOJE

Benediktas Siliūnas

Raseinių meno mokyklos

direktorės pavaduotojas Ariogalos skyriuje

                                                                                                                                                                          

2019 metų kovo 22 dieną Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyriuje vyko respublikinė muzikos mokytojų metodinė – praktinė konferencija „Šiuolaikinės ugdymo aktualijos meno ir muzikos mokyklose“. Konferenciją organizavo Raseinių meno mokyklos direktorės pavaduotojas ugdymui Benediktas Siliūnas (renginio koordinatorius), Ariogalos skyriaus mokytojų metodinės grupės vadovė Džiuljeta Banienė ir Raseinių rajono Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Valdonė Balčaitienė.

Metodinės – praktinės konferencijos programą vedė šio renginio moderatorius Benediktas Siliūnas. Visus susirinkusius į respublikinę konferenciją pasveikino Raseinių meno mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Dovilė Rukienė ir Raseinių rajono Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Valdonė Balčaitienė.

Konferencijoje dalyvavo šalies muzikos ir meno mokyklų pedagogai: Aušra Klovaitė Berezinienė (Kauno 1-oji muzikos mokykla), Jurgita Lapienytė (Kauno 1-oji muzikos mokykla), Bronislava Bajoriūnaitė (Šakių rajono meno mokykla), Sigutė Mikalauskaitė-Garšanovė (Kauno “Vyturio” gimnazija, Kauno J.Naujalio muzikos gimnazija), Agnė Daučianskaitė (Garliavos meno mokykla, Kauno J.Naujalio muzikos gimnazija), Alina Skirmantaitė-Ivoškienė, Džiuljeta Banienė ir Lijana Raginskienė (Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyrius) bei praktiniuose užsiėmimuose dalyvusios mokinės: Julija Mikulėnaitė, 5 kl. (mokytoja A.Daučianskaitė, Garliavos meno mokykla), Augustė Banytė, 1 kl. ir Aira Klangauskaitė, 2 kl. (mokytoja Dž.Banienė, Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyrius).

Pirmos konferencijos dalies darbotvarkėje buvo numatyti pranešimai su įvairia muzikos ir meno mokyklų aktualijas atskleidžiančia tematika, demonstruotos skaidrės, jogos pratimai bei video įrašai: „Mokyklos aktualijos, pasitinkant jubiliejų“ (mokytojos Džiuljeta Banienė ir Lijana Raginskienė), „Programinė muzika šių dienų mokykliniame fortepijoniniame repertuare. Romantizmo epocha“ (mokytoja Aušra Klovaitė Berezinienė), „Motyvacija muzikuoti“ (mokytoja Jurgita Lapienytė), „Mokinių scenos baimė: priežastys, psichologiniai aspektai, įveikimo galimybės“ (mokytoja Alina Skirmantaitė-Ivoškienė), „Joga muzikantams“ (mokytoja Sigutė Mikalauskaitė-Garšanovė).

Antroje konferencijos darbotvarkėje vyko praktiniai užsiėmimai, mokytojų gerosios darbo patirties darbų pristatymas, demonstruotos vaizdinės priemonės, vaizdo įrašai: „Jaunojo atlikėjo technikos formavimo ypatumai grojant akordeonu“ (mokytoja Agnė Daučianskaitė),Gamų mokymo problemos ir jų sprendimai” (mokytoja Bronislava Bajoriūnaitė), aranžuotų kūrinių fortepijonui rinkinių pristatymas (mokytoja Džiuljeta Banienė). Renginio metu konferencijos auditorija ne tik klausė pristatomų pranešimų, bet ir aktyviai dalyvavo diskusijose, praktiniuose užsiėmimuose, nuoširdžiai ir betarpiškai bendraudami vykdė pranešėjų užduotis, dalijosi savo metodine darbo patirtimi.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų konferencijos rėmėjams verslininkui Alfredui Lionginui Masaičiui ir verslininkei Nijolei Vitkauskienei.

2019 04 02, Ariogala

konf1

 

konf2

 

konf3

 

konf4

 

konf5

 

konf6

 

konf7

 

konf8

 

konf9

 

konf10

 

konf11

 

konf12

 

konf14 2

 

konf16

 

konf20

 

konf21