Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

TARPTAUTINIS FESTIVALIS „SKAMBIOJI PJESĖ“ ARIOGALOJE

Džiuljeta Banienė

Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyriaus vyresnioji mokytoja

 

2019 metų kovo 28-29 dienomis Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyriuje vyko antrasis tarptautinis meno ir muzikos mokyklų jaunųjų pianistų festivalis „Skambioji pjesė-2019“. Šio festivalio pagrindinis tikslas – skatinti ir tęsti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir užsienio šalių meno, muzikos mokyklų ir jų filialų, skyrių, plėtojant mokinių saviraiškos galimybes, bendrakultūrines kompetencijas.

Tarptautinį renginį organizavo Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyriaus mokytojų grupė: Raseinių meno mokyklos direktorės pavaduotojas ugdymui Benediktas Siliūnas (festivalio koordinatorius), Džiuljeta Banienė (festivalio sumanytoja ir meno vadovė), Alina Skirmantaitė-Ivoškienė (festivalio scenarijaus autorė bei renginio vedėja), Gina Kozikienė (grafinis dizainas, Raseinių meno mokyklos dailės mokytoja), ir jų dėka visi džiaugėsi puikia švente. Šis festivalis reikšmingas Ariogalos skyriui tuo, kad 2017 metais dovanotaslenkų muzikos mokyklos direktoriaus W.Taraszkiewicz atminimo suvenyras-paveikslas buvo lemtingas svajonių išsipildymui. Nuoširdus jų palinkėjimas išsipildė: šio tarptautinio renginio jaunieji pianistai gali džiaugtis, grodami puikiu fortepijonu „Feurich“.

Kovo 28 dieną, atvykus svečiams iš užsienio šalių, buvo organizuota tarptautinė muzikos pedagogų konferencija. Šio renginio pagrindinė tema – kultūrinio bendradarbiavimo galimybės tarp Raseinių meno mokyklos ir jos skyriaus Ariogaloje, bendradarbiavimas tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių meno bei muzikos mokyklų pedagogų kolektyvų, siekiant plėsti bendradarbiaujančių partnerių kultūrinį akiratį, moksleivių galimybes koncertuoti įvairių šalių scenose. Dalyvaujantys renginyje muzikos pedagogai turėjo galimybę susipažinti su įvairių mokyklų struktūra, jų veikla, mokyklos aktualijomis. Mokyklas pristatė mokytojai – Viktorija Kruta (Ukraina), Ulla Mőlder, Jelena Perepeljatnik (Estija), Liga Opincane (Latvija), Džiuljeta Banienė ir Lijana Raginskienė (Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyrius). Viso vakaro eigoje mokytojai nuoširdžiai bendravo, vyko diskusijos įvairiomis temomis. Vakaro programą vedė ir vertėjavo Raseinių meno mokyklos direktorės pavaduotojas ugdymui bei festivalio koordinatorius Benediktas Siliūnas. Buvo demonstruojamos skaidrės, pasakyti nuoširdūs padėkos žodžiai, apsikeista atminimo dovanomis bei suvenyrais.

Antrąją dieną vyko pagrindiniai festivalio pasiruošimo darbai ir numatyti programos koncertiniai dalyvių pasirodymai. Šiais metais festivalis sulaukė išskirtinai gausaus dalyvių skaičiaus. Buvo nuspręsta priimti visus norinčius muzikuoti. Organizatoriams pirmą kartą teko koncertinę programą sudaryti iš dviejų dalių su pietų pertrauka.

Festivalyje dalyvavo 50 jaunųjų pianistų, atvykusių iš užsienio ir Lietuvos miestų meno (muzikos) mokyklų. Mokinius festivaliui parengė 25 mokytojai: Ulla Mőlder, Jelena Perepeljatnik (Marjama Muusika ja Kunstikool), Liga Opincane, Gunita Üdre, Ērika Tiltiņa (Kekava Music School), Viktorija Kruta (Detskaja Muzykalnaja Schola Nr.2 imeni V.Barvinskogo, Ivano-Frankivsk, Ukraina), Natalija Chrapačienė, Skirma Andreliūnienė (Pakruojo J.Pakalnio meno mokykla), Jolanta Sriubiškytė (Panevėžio muzikos mokykla), Loreta Mažulytė, Asta Kapučinskienė, Jolanta Sriubiškytė (Panevėžio V.Mikalausko meno gimnazija), Daiva Varževičienė (Šakių rajono meno mokyklos Kudirkos Naumiesčio filialas), Bronislava Bajoriūnaitė (Šakių rajono meno mokykla), Gintvilė Samajauskienė, Laima Ona Stanaitienė (Šakių meno mokyklos Gelgaudiškio filialas), Irina Tranauskienė, Agnė Pranculytė-Jončienė (Kauno M.Petrausko muzikos mokykla), Saulius Jankeliūnas (Raseinių meno mokyklos Šiluvos skyrius), Jolanta Sederevičiūtė, Gintarė Gudaitienė, Saulė Krečkauskienė, Valdemara Dauknaitė (Raseinių meno mokykla), Arūnas Krištapavičius, Alina Skirmantaitė-Ivoškienė, Džiuljeta Banienė (Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyrius).

Renginį vedė vyresnioji mokytoja Alina Skirmantaitė-Ivoškienė. Mokyklos direktorės pavaduotojas ugdymui Benediktas Siliūnas į auditoriją kreipėsi lietuvių bei rusų kalbomis. Jis nuoširdžiai pasveikino atvykusius svečius, pedagogus, visus klausytojus, mokinių artimuosius. Padėkojo festivalio rėmėjams už paramą, įgyvendinant šį projektą: Raseinių rajono savivaldybei – pagrindinei festivalio globėjai, Lietuvos Respublikos Seimo vicepirmininkui Arvydui Nekrošiui ir jo padėjėjui Kęstučiui Užemeckui, Lietuvos Respublikos Seimo narei Gintarei Skaistei, Lietuvos kaimo kultūros ir sporto asociacijos „Nemunas“ valdybos pirmininkui Kęstučiui Levickiui už gražias festivaliui pagamintas taures, IĮ valgyklos „Rūta“ savininkei Nijolei Vitkauskienei, UAB „Ariogalos statybinės konstrukcijos“ direktoriui A.L.Masaičiui, individualios įmonės „Arka“ savininkams Juozui ir Vaidai Skamarakams,individualios įmonės „Palonas“ vadovui Vytautui Juškevičiui, verslininkams Jūratei ir Kęstučiui Krištopaičiams, UAB „Danspin“ direktoriui R.Kunickui, socialiniam partneriui Ariogalos miesto seniūnijai – seniūnui Sauliui Buividui, festivalio rėmėjui Andriui Bautroniui.

I-osios renginio dalies koncertinę programą pradėjo Ariogalos skyriaus pučiamųjų instrumentų ansamblis (mokinius paruošė mokytojas Arūnas Krištapavičius). Šis nuotaikingas jaunųjų saksofonininkų pasirodymas buvo puiki Tarptautinio festivalio pradžia.

Sveikinimo žodis buvo suteiktas atvykusiems svečiams. Kalbėjo ir festivalio dalyvius sveikino Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios kunigas klebonas Gintautas Jankauskas, Lietuvos Seimo vicepirmininko Arvydo Nekrošiaus padėjėjas Kęstutis Užemeckas, Raseinių rajono savivaldybėje naujai išrinktas meras Andrius Bautronis, Ariogalos miesto seniūnijos seniūnas Saulius Buividas, Raseinių meno mokyklos direktorė Albina Damašauskienė, Raseinių meno mokyklos direktorės pavaduotojas ugdymui ir festivalio koordinatorius Benediktas Siliūnas.

Festivalio koncertuose skambėjo užsienio ir lietuvių kompozitorių muzika.Koncertavo per trisdešimt penki jaunieji pianistai solistai, aštuoni fortepijoniniai duetai (keturiomis rankomis), kamerinis ir pučiamųjų instrumentinis ansambliai. Visi Tarptautinio renginio atlikėjai buvo apdovanoti Raseinių meno mokyklos padėkos raštais, diplomais, festivalio taurėmis ir atminimo dovanomis.  

Koncertų pabaigose gausiais aplodismentais buvo padėkota mokytojams už mokinių parengimą festivaliui, įteikti padėkos raštai, mokykloms įteiktos Lietuvos kaimo kultūros ir sporto asociacijos „Nemunas“ pagamintos puikios taurės–suvenyrai ir diplomai. Juos įteikė Benediktas Siliūnas ir festivalio meno vadovė Džiuljeta Banienė. Pastarieji diplomai buvo įteikti kolektyvams už norą būti kartu ir bendruomeniškumą. Svečiai ir renginio dalyviai po koncerto turėjo galimybę susipažinti, šiltai pabendrauti prie kavos ir arbatos puodelio, pasivaišinti valgyklos „Rūta“ dovanotomis vaišėmis. Renginio dalyviai buvo dėkingi organizatoriams už nuostabų laiką, praleistą mūsų mokykloje, neįkainojamus įspūdžius, mielas ir šiltas akimirkas.

2019 03 31, Ariogala

 

20190329 100555

 

20190329 095708

 

20190329 103021

 

20190329 104712

 

20190329 104130

 

20190329 104815

 

20190329 111331

 

20190329 142033

 

20190329 113825

 

20190329 140444

 

20190329 140745

 

Festivalio II os d. dalyviai mokytojai organizatoriai 2019 03 29

 

Tarpt.festivalio I os d. koncerto dalyviai

 

Tarptautinio festivalio I os d. koncerto dalyviai ir mokytojai 2019 03 29

 

Tarptautinės festivalio mokytojų konferencijos dalyviai 2019 03 28

 

Mokyt. Džiuljeta su mokinėmis Gabija V. ir Klaudija P

 

Mokytojos Viktorija Liga Džiuljeta Gunita po festivalio 2019 03 29