Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

KAMERINIO MUZIKAVIMO FESTIVALIS „VAIVORYKŠTĖS JUOSTA“ ARIOGALOJE

Lapkričio 22 dieną Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyriaus koncertų salėje vyko IV-asis respublikinis meno ir muzikos mokyklų jaunųjų atlikėjų kamerinio muzikavimo festivalis „Vaivorykštės juosta-2019“.

Renginį organizavo Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyrius. Festivalio tikslas – ugdyti savarankišką, kūrybingą asmenybę, skatinti mokinių muzikavimą bei pedagogų bendradarbiavimą.

Organizacinė mokytojų grupė – Benediktas Siliūnas (festivalio koordinatorius), Džiuljeta Banienė (festivalio meno vadovė), Arūnas Krištapavičius, Danguolė Raškevičienė, Gina Kozikienė (grafikos ir dizaino darbai) – džiaugėsi pavykusiu renginiu, tapusiu masine muzikuojančių jaunųjų atlikėjų švente. Šiame renginyje dalyvavo 65 talentingi atlikėjai (pianistai, akordeonininkai, pūtikai, smuikininkai, viena vokalistė), daugiau nei 20 mokytojų, atvykusių iš įvairių Lietuvos miestų bei miestelių: Garliavos, Kauno, Raseinių, Kudirkos Naumiesčio ir Ariogalos.

Mokinius festivaliui parengė mokytojai: Violeta Traškevičienė (Garliavos meno mokykla), Lusine Sargsyan, Vilhelmina Gerulaitė, Irina Tranauskienė, Agnė Pranculytė-Jončienė, Agnė Rekuvienė, Jurgita Momotiukaitė-Ačienė, Violeta Stankevičienė (Kauno M. Petrausko muzikos mokykla), Sigutė Mikalauskaitė-Garšanovė, Gailė Markevičienė, Tadas Balaišis (Kauno Vyturio gimnazijos muzikos skyrius), Ilona Štaraitienė (Kauno A. Kačanausko muzikos mokykla), Aušra Klovaitė-Berezinienė (Kauno 1-oji muzikos mokykla), Daiva Varževičienė (Šakių rajono meno mokyklos K. Naumiesčio filialas), Jolanta Turčinskienė, Laisvida Juodytė, Asta Nikžentaitienė, Saulė Krečkauskienė, Alfonsas Rukas, Vaidas Dabžanskis (Raseinių meno mokykla), Alina Skirmantaitė-Ivoškienė, Danguolė Gudžiuvienė, Arūnas Krištapavičius, Džiuljeta Banienė (Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyrius).

Renginį vedė fortepijono klasės mokytoja Alina Skirmantaitė-Ivoškienė. Ji nuoširdžiai pasveikino atvykusius svečius, klausytojus, mokinių tėvelius. Padėkojo šio festivalio rėmėjams: LR Seimo narei Gintarei Skaistei, festivalio globėjai – Raseinių rajono savivaldybei, Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotojui ir rėmėjui Kęstučiui Užemeckui, Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariui Jonui Vazgiui, Raseinių meno mokyklai, festivalio partneriui – Ariogalos miesto seniūnijai ir seniūnui Sauliui Buivydui, individualios įmonės savininkei Dijanai Penkauskienei, individualios įmonės valgyklos „Rūta“ savininkei Nijolei Vitkauskienei, individualios įmonės „Polonas“ vadovui Vytautui Juškevičiui.

Festivalio dalyvius renginio pradžioje sveikino Raseinių meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas ir šio renginio koordinatorius Benediktas Siliūnas.Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kęstutis Užemeckas, savivaldybės tarybos narys Jonas Vazgys ir Ariogalos seniūnas Saulius Buivydas ne tik linkėjo jauniesiems atlikėjams gražaus muzikavimo bei sėkmės, bet ir dovanojo prisiminimui jauniesiems atlikėjams atminimo dovanas.

Festivalyje skambėjusi įvairių šalių kompozitorių muzika (W. A. Mozart, J. S. Bach, P. Harris, M. Nevin, V. Saparov, T. Albinoni, D. Flores, J. Styne, M. Musorgkij, A. Corelli ir kt.) stebino, džiugino klausytojus jaunųjų atlikėjų puikiu kameriniu muzikavimu, išraiškingu kūrinių interpretavimu bei vienos vokalistės puikiu pasirodymu.Koncertavo įvairios sudėties ansambliai: septyni fortepijoniniai, aštuoni kameriniai, vienas mišrus, akordeonininkų trio ir septyni instrumentiniai (saksofonininkų, fleitų, varinių, styginių instrumentų).

Nuskambėjus paskutiniams festivalio muzikos akordams, renginyje dalyvavusių mokyklų atstovams buvo įteikti muzikiniai atminimo suvenyrai – simboliniai smuiko raktai. Visi respublikinio renginio dalyviai ir jų mokytojai apdovanoti Raseinių meno mokyklos padėkos raštais. Po koncerto visi turėjo galimybę susipažinti, šiltai pabendrauti prie vaišių stalo, o mokytojai dalinosi gerąja savo darbo patirtimi.

Džiuljeta Banienė

Raseinių meno mokyklos

Ariogalos skyriaus mokytoja

2019 11 28, Ariogala

 

006

 

162

 

195

 

20191122 114653

 

20191122 115021

 

20191122 122322

 

20191122 130655

 

20191122 131208

 

20191122 132640

 

009 

 

20191122 130816