Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

TARPTAUTINIS PROJEKTAS ŠIUOLAIKINEI MUZIKAI. Susitikimas su kompozitoriumi Vytautu V. Barkausku

2019 metų gruodžio 4 d. Kauno “Vyturio” gimnazijos muzikos skyriaus fortepijono grupės mokytojų A. Didžiulytės, V. Jucevičienės, S. Maldonienės ir A. Banaitienės mokiniai dalyvavo tarptautiniame fortepijono ir solinio dainavimo projekte „Lietuvių autorių kūriniai vaikams“. Projekto tikslas – domėtis ir atlikti šiuolaikinę lietuvių kompozitorių muziką bei ją skleisti ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Pirmajame, visus mokslo metus vyksiančio projekto koncerte, kuris vyko Vilniuje, Lietuvos kompozitorių namų salėje, skambėjo Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojo – kompozitoriaus Vytauto V. Barkausko kūriniai fortepijonui bei vokalinės muzikos opusai.

Vytauto V. Barkausko kūrybą pristatė  didelis būrys jaunųjų atlikėjų. Debiutantai ir pažengę atlikėjai iš visos Lietuvos pristatė naujausią Vytauto V.Barkausko rinkinį ,,Karuselė“. Atlikėjams buvo malonu susipažinti su kompozitoriumi ir pasiklausyti nuotaikingų kūrinių iš naujojo rinkinio. Su didele  šiluma ir meile kompozitorius klausėsi vaikų atliekamų kūrinių.

Visos šio rinkinio pjesės programinės, savitos, išraiškingos, charakteringos, su įdomia ritmika. Kompozitorius neapsiriboja kokia nors viena muzikos srove ar išraiškos priemonių sistema, jam nesvetima elektroninė, instrumentinė, vokalinė ir kitokių žanrų muzika. Muzikinėje kalboje girdisi stilistinių epochų atgarsiai.

Pjesių rinkinio ,,Karuselė“ kūrinėliai surinkti sudėtingumo tvarka, todėl įvairaus amžiaus ir gebėjimų vaikai gali rasti sau tinkančią nuotaikingą pjesę. Pasak kompozitoriaus, labai svarbu, kad jaunieji pianistai kuo anksčiau susipažintų su muzika ir patirtų muzikavimo džiaugsmą.

Kauno ,,Vyturio“ gimnazijos muzikos skyriaus pianistų Medos Motiejūnaitės, Liepos Lileikytės, Luknės Jucevičiūtės ir Tado Buroko atliktos žaismingos pjesės ,,Jei turėčiau uodegą“, ,,Valsas“, ,,Žirafa“ bei ,,Drugelis“ skambėjo pirmą kartą. Mūsų jaunieji pianistai  jautėsi labai laimingi būdami pirmaisiais šių kūrinėlių atlikėjais. Džiaugėsi galėdami gyvai perteikti kompozitoriaus kūrybines mintis klausytojams, prisidėti prie šiuolaikinės Lietuvių kompozitorių akademinės muzikos sklaidos.

Dėkodamas ir nuoširdžiai džiaugdamasis šiuo susitikimu, kompozitorius Vytautas V. Barkauskas atlikėjams ir jų mokytojams įteikė po naująjį fortepijoninių pjesių rinkinį ,,Karuselė“ su savo autografu ir palinkėjimais.

Manau, kad tokie susitikimai motyvuoja, sudomina mokinius ir skatina praturtinti savo repertuarą lietuvių kompozitorių kūryba. Šiuolaikinės muzikos skambėjimas, gyvas atlikimas ir populiarinimas tęsia mūsų Lietuvių fortepijoninės muzikos tradicijas, įprasmina mūsų kompozitorių kūrybinį darbą.

Kauno ,,Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyriaus

Fortepijono grupės vedėja mokyt. metodininkė Aušra Banaitienė

 

Fortepijoninių pjesių rinkinys Karuselė