Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

IN MEMORIAM DANUTEI JUZEI LAPIENIENEI

 

Mama mažesnė

 

DANUTĖ JUZĖ DAINAUSKAITĖ-LAPIENIENĖ gimė Kaune 1944 metais. Jausdama ryškius muzikinius gebėjimus, sekė savo vyresnių seserų pėdomis ir savarankiškai pasiruošusi stojo į muzikos mokyklą, taip lemtingai pasirinkdama muzikės kelią. Jos mokytojais buvo pianistė Nemyra Pipikienė (Marijos Alšlebėnaitės mokinė), vėliau chorvedė Danguolė Vaitkutė, LTSR valstybinėje konservatorijoje mokėsi prof. Konrado Kavecko klasėje.

1966 metais baigusi studijas dirbti pradėjo Kaune. Nuo 1972 metų dirbo Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje koncertmeistere ir bendrojo fortepijono mokytoja.

Mokytoja Danutė Lapienienė buvo kūrybinga ir labai tolerantiška pedagogė. Anot jos, „...visi mokiniai buvo gabūs ir norintys groti. Visi stengėsi, varu varyti tikrai nereikėjo nei vieno“. Nemažas būrys jos ugdytinių tapę profesionaliais muzikais, pasklido ne tik po Lietuvos muzikos mokyklas bet ir užsienyje – JAV, Armėnijoje ir kitur.

25-erius metus vadovaudama bendrojo fortepijono skyriui, mokytoja Danutė Lapienienė buvo inovatyvi, kūrybinga ne tik akademinės veiklos vadovė, bet ir įvairių koncertų bei renginių organizatorė.

1996 metais įsikūrus Kauno miesto muzikos mokyklų bendrojo fortepijono metodinei tarybai, ji tuoj pat tapo jos nare, savo idėjomis bei patarimais praturtinusi šios grupės veiklą. Jos sumanytas ir 1-ojoje muzikos mokykloje vykdavęs fortepijoninių ansamblių koncertas išaugo į Kauno miesto metodinės grupės renginį ir tapo respublikiniu festivaliu „Garsų išdaigos“. Šio festivalio, kasmet vykstančio Kauno J. Gruodžio konservatorijoje, raida buvo sėkminga, ir 2019 metais festivalis tapo tarptautiniu.

Mokytojos Danutės Lapienienės šiltas atminimas ilgai išliks jos mokinių ir kolegų atmintyje.

Parengė Aldona Didžiulytė

 

105517682 574181853528479 5037379905985998830 n