Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

KONFERENCIJA SUVALSTYBINTOS MUZIKOS MOKYKLOS ŠIMTMEČIUI PAMINĖTI

Šiemet Kauno Juozo Gruodžio konservatorija ruošėsi iškiliai datai, skirtai Lietuvos valstybės muzikos mokyklos, dabar - Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos, įkūrimo 100-mečiui paminėti.

Spalio 1 dieną Kauno valstybinėje filharmonijoje, o spalio 3 dieną Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje įvyko koncertai, surengti bendradarbiaujant Kauno J. Gruodžio konservatorijai, Lietuvos muzikos ir teatro akademijai, Lietuvos nacionalinei filharmonijai ir Kauno valstybinei filharmonijai. Išskirtinę lietuvių kompozitorių programą atliko Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas meno vadovo ir dirigento Modesto Pitrėno, solistai Motiejus Bazaras, Merūnas Vitulskis, Viktor Palej ir Laimonas Salijus.

Na, o Kauno "Vyturio" gimnazijos Muzikos skyrius kartu su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru 2020 m. gruodžio 2 d. šiai datai paminėti surengė virtualią respublikinę konferenciją "Muzikos mokyklų aktualijos suvalstybintos muzikos mokyklos 100-mečio kontekste".

Apie suvalstybintos muzikos mokyklos ištakas, raidos istoriją bei šių dienų aktualijas pranešimus skaitė 15 pedagogų iš įvairių Lietuvos muzikos ir meno mokyklų. Kadangi konferencijoje dalyvavo 230 mokytojų iš v, isos Lietuvos, po plenarinio posėdžio prelegentai pasidalino į du srautus – sekcijas. Konferencijos plenarinį posėdį pradėjo ir moderavo antrosios sekcijos darbą renginio sumanytoja ir pranešėja, Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyriaus mokytoja ekspertė Aldona Didžiulytė.

Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos mokytoja metodininkė, muzikologė Dainora Merčaitytė, Biržų V. Jakubėno meno mokyklos mokytoja metodininkė Romualda Butkevičienė bei Kauno J. Gruodžio konservatorijos ir Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyriaus vyresnioji mokytoja Vitalija Mockutė priminė 1920 metų reikšmę Lietuvos muzikinės kultūros istorijai. Šiais pokario metais suvalstybinta privati Juozo Naujalio muzikos mokykla, įkurta 1919 metais, vėliau Juozo Gruodžio išauginta iki aukštosios muzikos mokyklos statuso – konservatorijos, padėjo pagrindus būsimos Lietuvos muzikos ir meno akademijos įkūrimui. Taip buvo sukurta iki šių dienų gyvuojanti vieninga, profesionali muzikinio ugdymo sistema. Muzikos mokyklų kūrėjų, puoselėtojų, iškilių kompozitorių, pedagogų J. Naujalio ir J. Gruodžio dėka susiformavo labai platus muzikos mokyklų tinklas, išugdęs didžiulį būrį talentingų muzikantų, kompozitorių, pedagogų ir ryškių asmenybių, turėjusių įtakos visai Lietuvos valstybės muzikinei kultūrai.

Renginio pirmosios sekcijos moderatorė, Kauno 1–osios muzikos mokyklos ir Kauno ,,Vyturio” gimnazijos Muzikos skyriaus mokytoja ekspertė Violeta Jucevičienė pristatė pranešėjus, pasiruošusius aptarti šiandieninio muzikinio ugdymo svarbą auklėjant jaunąją kartą, kvietė pasidalinti savo patirtimi ir įžvalgomis apie šių dienų muzikinio gyvenimo aktualijas.

Kauno 1–osios muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Rasa Derbutienė pristatė informatyvų projektą „Didieji muzikos genijai”, kurį sudaro spalvingų knygelių rinkinys, primenantis įvairių laikotarpių žymių kompozitorių biografijų momentus. Garliavos meno mokyklos teorinių dalykų mokytoja metodininkė Neonila Vrubliauskienė tyrinėjo mergaičių ir berniukų psichologinius aspektus solfedžio pamokoje. Lietuvos ir Norvegijos meninio ugdymo metodikos panašumus ir skirtumus pristatė Trondheimmeno fleitos pedagogė Jelena Kruvelis bei Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos ir Kauno ,,Vyturio” gimnazijos Muzikos skyriaus mokytoja metodininkė Gailė Markevičienė. Kanklių muzikinę ugdymo raidą Lietuvoje aptarė Kauno 1–osios muzikos mokyklos, Kauno M. Petrausko muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Evelina Butienė ir Kauno J. Gruodžio konservatorijos bei Kauno Sakralinės muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Dileta Kubilienė. Styginių instrumentų mokymo ištakas pristatė Kauno J. Gruodžio konservatorijos mokytoja metodininkė Eglė Grigonienė. Dabartinės kartos Alfa vaikų mokymo iššūkius fortepijono pamokose ir kompetentingų pedagogų svarbą gerinant ugdymo procesą palietė Marijampolės meno mokyklos mokytoja metodininkė Giedrė Stanionienė ir Kauno ,,Vyturio” gimnazijos Muzikos skyriaus mokytoja metodininkė Aušra Banaitienė. Akordeono ugdymo kokybės klausimus nagrinėjo LMTA asistentė ir Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Agnė Dūkšaitė, o muzikinio ugdymo problemas regionuose apžvelgė Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos direktorė Renata Bakulienė.

Konferencijos metu skaityti pranešimai ir vykusios diskusijos suteikė galimybę plačiau pažvelgti į šiuolaikines muzikinio ugdymo aktualijas muzikos mokyklose, prisiminti Lietuvos muzikinio gyvenimo raidos istoriją, dalintis gerąja patirtimi, ieškoti naujovių ugdant visapusiškai išsilavinusias asmenybes, kursiančias Lietuvos ateitį. Beveik visi šių dienų pedagogai yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos auklėtiniai, profesionaliai puoselėjantys ir perduodantys jauniesiems muzikantams prieš šimtmetį suformuotas muzikines tradicijas.

Dėkojame Kauno ,,Vyturio” gimnazijos Muzikos skyriaus organizatoriams ir Kauno pedagogų kvalifikaciniam centrui, kurie įgyvendino idėją suorganizuoti nuotolinę respublikinę konferenciją, įprasminusią šimtmečio datos minėjimo svarbą ir reikšmę visam muzikiniam Lietuvos gyvenimui.

Mokytoja metodininkė Aušra Banaitienė