Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

Raseinių meno mokykla konkursuose

 

FORTEPIJONINĖS PJESĖS KONKURSAS  

 

Jūratė Daugėlienė

Fortepijono sk. vedėja

 

 

Kovo 28 d. Raseinių meno mokyklos Fortepijono skyriuje organizuotas Pjesės konkursas. Konkurso tikslai – ugdyti jaunųjų pianistų muzikinius, atlikėjiškus gebėjimus, skatinti moksleivių meninę, kūrybinę saviraišką, iniciatyvą, atlikimo džiaugsmą, plėtoti sceninę patirtį, puoselėti akademinio muzikavimo tradicijas. Pažymėtina, jog dalyvauti renginyje buvo skatinami ne tik aktyviai koncertuojantys, konkursuose dalyvaujantys, bet ir rečiiau pasirodantys scenoje mokiniai. Dalyvius vertino komisija: mokyklos direktorius G.Grigalis, pavaduotoja ugdymui B.Galdikienė, mokytoja metodininkė J.Sederevičiūtė, fortepijono skyriaus vedėja J.Daugėlienė. 

Pirmoje konkurso dalyje pjeses atliko pirmų-ketvirtų klasių mokiniai M.Bertašiutė, T.Kačiušis, R.Kaminskaitė, E.Jociūtė, M.Švagždytė, E.Vyšniauskaitė, D.Kleišmantaitė, M.Kleivaitė, V.Kapliauskaitė, A.Jankauskaitė, G.Karabinaitė, J.Balčiauskaitė, M.Jakaitytė, G.Macijauskaitė. Antrojoje dalyje skambėjo penktų-septintų klasių jaunųjų pianistų atliekamos įvairių stilių ir epochų pjesės. Klausėmės D.Byštautaitės, P.Stašinskytės, G.Malonaitės, R.Račkevičiūtės, U.Matukaitytės, U.Levikovaitės, K.Andriulaitytės, D.Germanavičiaus, A.Čėsnaitės, G.Čėsnaitės, R.Barčaitės, R.Niktžentaitytės, Ž.Ogenskaitės,  K.Paulauskaitės, I.Jankauskaitės,  M.Kvederaitės, G.Kaminskaitės, J.Kruvelytės,  A.Ambrulaitytės,  A.Pacaitytės  skambinimo.

Mokinius ruošė mokytojos S.Krečkauskienė,  G.Gudaitienė, J.Sederevičiūtė, L.Juodytė, G.Grabienė, D.Banienė, A.Skirmantaitė, J.Daugėlienė. Renginį vedė moksleiviai J.Mačiulytė ir E.Skužinskas.

Konkurso dalyviai buvo apdovanoti diplomais ir padėkos raštais. Skirtos nominacijos už stilingumą, interpretaciją, artistiškumą, gražų garsą ir kt.

Konkurso organizatoriams bei dalyviams dėkojame už sėkmingą bendradarbiavimą, pastangas siekiant bendrų tikslų. Moksleivių noras ir entuziazmas ruošiantis renginiui, dalyvių ir žiūrovų gausa parodė, jog konkursas buvo naudingas.

 

Nuotraukose:

1-4 klasių konkurso laureatai ir nominantai

 

 

5-7 klasių konkurso dalyviai ir mokytojai 

 


 

 

Respublikinis konkursas „Klasikos garsai“

 

Jūratė Daugėlienė

Raseinių meno mokykla

Balandžio pabaigoje Kelmės kultūros centre įvyko Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Klasikos garsai“, skirtas kompozitoriaus F.J.Haidno 280-osioms gimimo metinėms. Renginio organizatorius – Kelmės  meno mokykla. Konkursu siekta puoselėti klasikinės muzikos atlikimo tradicijas, giliau pažinti austrų kompozitoriaus klasiko F.J.Haidno kūrybą, atskleisti jaunuosius talentus ir fortepijono instrumento ugdytinių individualumą, plėtoti atlikėjišką meistriškumą, turtinti sceninę-koncertinę praktiką.      

„Klasikos garsuose“ dalyvavo virš 60 šalies jaunųjų pianistų iš Klai­pė­dos, Šiau­lių, Rad­vi­liš­kio, Pak­ruo­jo, Pa­lan­gos, Kel­mės, Ra­sei­nių ir kt. Moksleiviai buvo skirstomi į ke­tu­rias amžiaus kategorijas. Nugalėtojai apdovanoti laureatų ir diplomantų diplomais. Skirtos šios nominacijos: jauniausiems dalyviams, už geriausią J. Haidno kūrinio, džiazinio kūrinio atlikimą. Kon­kur­so da­ly­viai turėjo atlikti vieną F.J.Haid­no kūrinį ir vieną dvi laisvai pasirinktas pjeses. Da­ly­vių pa­si­ro­dy­mus ver­ti­no ko­mi­si­ja, vadovaujama mo­ky­to­jos eks­per­tės Ta­ma­ros Ža­ga­rie­nės (Klai­pė­dos Je­ro­ni­mo Ka­čins­ko mu­zi­kos mo­kyk­la).

Konkurse dalyvavo Raseinių meno mokyklos fortepijono skyriaus mokiniai Titas Kačiušis (mokytoja Saulė Krečkauskienė) ir Domantas Pranckūnas (mokytoja Jūratė Daugėlienė). Abu jaunieji atlikėjai savo amžiaus kategorijose pelnė diplomantų vardus, Domantas buvo nominuotas už džiazinės pjesės atlikimą.

Nuotraukoje:

iš kairės – Domantas  Pranckūnas (4 kl.) ir Titas Kačiušis (1 kl.) – konkurso „Klasikos garsai“ diplomantai.