Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

Raseinių MM Ariogalos filialas

Džiuljeta Banienė 

Raseinių meno mokyklos

Ariogalos  filialo vyr. mokytoja

 

RASEINIŲ MENO MOKYKLOS ARIOGALOS FILIALAS –

„ĮSPŪDINGŲ  DVIDEŠIMTIES METŲ  AKIMIRKOS“ 

   Ruduo ... Po spalvingos, karštos vasaros, triukšmingų ir ilgų vakarų ateina metas gamtai pailsėti. Viskas aprimsta. Laukų darbai nudirbti. Medžių šakos svyra link ruduojančios žolės. Nuogi medžiai su liūdesiu ir nerimu laukia balto, šerkšnoto rūbo. Artėja žiema. Gamtoje viskas vyksta dėsningai – keičiasi metų laikai... Mokytojams, baigiantis rudeniui, prasideda įtemptas laikotarpis: festivalių, konkursų, kalėdinių koncertų maratonai. Raseinių meno mokyklos Ariogalos filiale darbai ir mokslai virte verda lyg karštame katile: mokiniai mokosi naujų kūrinių, kuriais tikisi pradžiuginti tėvus ir artimuosius.

   Norime pasidžiaugti bei pasidalinti keliomis nuostabiomis akimirkomis iš praėjusių metų aruodo.

  • Iš mokyklos istorijos

   Ariogalos filialas - vienas iš keturių Raseinių meno mokyklos įsteigtų filialų (kiti filialai įsteigti Šiluvoje, Viduklėje, Girkalnyje), pradėjęs veikti 1990 metais spalio 8 dieną Ariogalos lopšelio-darželio patalpose. Pirmaisiais metais įsteigti keturi skyriai: fortepijono, akordeono, kanklių ir smuiko. Priimti 45 mokiniai, kuriuos mokė penki pedagogai: Danutė Nedzinskienė (nuo 1991 metų  - filialo vedėja, nuo 2012 metų – direktoriaus pavaduotoja ugdymui), Džiuljeta Banienė, Daiva Spudvilaitė ,Varsa Liutkutė  ir Renata Grigalytė. Metams bėgant mokinių skaičius augo, keitėsi mokytojai, steigėsi naujos muzikos specialybės: chorinis dainavimas, muzikos istorija. Nuo 2005 metų pradėjo veikti pučiamųjų skyrius, 2011 metais – dailės skyrius, šiais metais – choreografijos skyrius. Praėjusiais metais spalio mėnesio viduryje Ariogalos filialas po rekonstrukcijos darbų pažymėjo mokyklos įkūrimo dvidešimtmetį.

  • Jubiliejinė mokyklos šventė

   2011 metų spalio 12-14 dienomis Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialas šurmuliavo nuo mokinių linksmo čiauškėjimo, netylančių muzikos garsų, nesibaigiančių kalbų ir įspūdžių. Šiomis dienomis mokykla šventė savo dvidešimties metų jubiliejų. Į šventę atvykusius svečius nustebino atsinaujinusios mokyklos patalpos, džiugino linksmi mokytojų ir vaikų veidai.

   Spalio 12 diena buvo skirta mokyklos mokiniams, absolventams ir jų tėveliams. Kitą dieną Ariogalos švento arkangelo Mykolo bažnyčioje parapijos klebonas Gintautas Jankauskas aukojo šventąsias Mišias Ariogalos filialo mokytojų kolektyvui, mokiniams ir jų tėveliams. Spalio 14 dieną vykęs jubiliejinis renginys vainikavo mokyklos šventę, kurioje dalyvavo Raseinių meno mokyklos direktorius Gintautas Grigalis, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Galdikienė, Ariogalos miestelio seniūnė Renata Aleksiejienė ir Raseinių rajono garbingiausi svečiai. Džiugu buvo matyti į jubiliejinį renginį atvykusias mokykloje dirbusias pedagoges Ingridą Maslauskienę, Liną Mažeikaitę-Jančiuvienę bei buvusius mokinius.

   Visus atvykusius klausytojus nustebino mokinių atlikti kūriniai, aukštas koncerto lygis. Dar ir šiandien mokytojus ir jaunuosius atlikėjus džiugina visų dalyvavusių šventėje malonūs atsiliepimai.

  • Meninė mokyklos veikla

   Ariogalos filialo mokiniai aktyviai dalyvauja mokyklos meninėje veikloje, rajono, apskrities, jaunųjų atlikėjų respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose. Mokiniai atlieka savo kūrybos kūrinius, dainas, grojimo techniką demonstruoja muzikiniuose projektuose: “Mažasis kompozitorius“, „Miklieji piršteliai“, „Jaunasis virtuozas“, „Skambioji pjesė“, „Mano vasara“ bei tradiciniuose mokyklos renginiuose: kalėdiniuose koncertuose, „Pirmojo muzikavimo“ („pirmokų krikštynų“), mokyklos baigimo pažymėjimo įteikimo šventėje „Mes nepaliksim muzikos“. Mokytojai aktyviai vykdo švietėjišką kultūrinę veiklą: rengia koncertines popietes, susitikimus su įžymiais krašto žmonėmis, muzikinius projektus, atsakingai ir kryptingai ruošia mokinius respublikiniams festivaliams, konkursams, organizuoja koncertus Ariogalos bendruomenei, koncertuoja Ariogalos miesto švietimo įstaigose, VŠĮ Ariogalos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, rengia pažintines edukacines keliones šalyje ir užsienyje (Vilniuje, Kaune, Punske, Varšuvoje). Mokytojai palaiko glaudžius partnerystės ir kūrybinio bendradarbiavimo ryšius su Raseinių meno mokykla ir jos filialais, Garliavos meno mokyklos Babtų filialu, Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio vidurine mokykla.

  • Fortepijono skyriaus mokinių ir mokytojų pasiekimai

   Ariogalos filialo fortepijono skyriuje mokosi gausus  mokinių  būrys. Fortepijono skyriuje eilę metų dirbo mokytojos Lina Prašmantaitė-Viršilienė, Ingrida Maslauskienė. Šiuo metu mokinius moko vyresnioji mokytoja Džiuljeta Banienė ir baigusi šią mokyklą mokytoja Alina Skirmantaitė.

   Norisi pasidžiaugti puikiais pastarųjų metų jaunųjų pianistų pasiekimais. Mokyklos jaunieji pianistai ypač aktyvūs koncertinėje veikloje: noriai dalyvauja visuose mokyklos renginiuose, respublikiniuose festivaliuose (Kaune, Kelmėje, Radviliškyje, Elektrėnuose), konkursuose (Kaune, Elektrėnuose, Prienuose, Lazdijuose). Mokytojos Džiuljetos Banienės ugdytinės pelnė laureato diplomus: respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse „Linksmieji pirštukai“ 2009 metais Skaistė Jurkšaitytė pelnė antros vietos diplomą, X respublikiniame fortepijoninių ansamblių festivalyje-konkurse „Skambinu su draugu“ 2010 metais sesutės Skaistė ir Austėja Jurkšaitytės apdovanotos laureato diplomais ir nominacija už puikų džiazinės pjesės atlikimą, 2011 metais diplomais apdovanoti fortepijoniniai duetai – Skaistė ir Austėja Jurkšaitytės, Aida Nacevičiūtė ir Faustina Andriuškaitė, V respublikiniame jaunųjų pianistų techninės pjesės konkurse „Allegro“ (Lazdijuose) 2011 metais Miglė Švenčionytė apdovanota diplomu už puikią kūrinio interpretaciją.

  • Jaunųjų pianisčių sėkminga kūrybinio kelio pradžia

   Ariogalos filialo istorijoje ryškiai sužibėjo jaunosios pianistės: Miglė Švenčionytė, Gintarė Banytė ir Ilvita Balžekaitė. Šios šaunios merginos - 2010-2011 metų RMM Ariogalos filialo absolventės, mokytojos Džiuljetos Banienės ugdytinės. Jų sceninis kelias prasidėjo prieš keletą metų  meno mokykloje: koncertai Raseinių, Kelmės meno mokyklų, Ariogalos, Raseinių kultūros namų scenose, vėliau –respublikiniai festivaliai, koncertai įvairiuose Lietuvos miestuose, Lenkijos respublikos Punsko gimnazijos koncertų salėje. Skambinimas fortepijonu solo bei grojimas trise ansamblyje mokinėms suteikė didelės sceninės patirties, išmokė jas įsiklausyti į grojamo kūrinio muzikos harmoniją, išgirsti, prisitaikyti viena prie kitos, išjausti muziką, pajusti tikrą skambinimo instrumentu džiaugsmą. Kantrus darbas, meilė muzikai, dainai, repeticijos nenuėjo veltui. Visa tai padeda ir šiandien drauge dainuojant įvairų vokalinį repertuarą.

   Kūrybai merginas paskatino 2008 metų muzikinės valandos projektas Raseinių meno mokykloje „Kuriame muziką“ (sumanytas muzikos teorijos skyriaus vedėjos ir mokytojos Violetos Volungienės), kuriame sėkmingai pirmąją savo kūrybos dainą demonstravo Miglė, Gintarė ir Ilvita. Šiuo projektu muzikinė bei kūrybinė veikla nesibaigė. Moksleivės ne tik mokėsi groti fortepijonu kūrinius festivaliams, konkursams, bet ir kūrė muziką, balsų aranžuotes Miglės sukurtiems žodžiams.

   Džiugu, kad ši veikla, baigus Meno mokyklos filialą, tęsiasi ir dabar. Merginos mokosi Ariogalos gimnazijos ketvirtoje klasėje. 2010 metais sėkmingai dalyvavo Almos Adamkienės Paramos ir labdaros fondo kalėdiniame koncerte „Dainuokime kartu“ Vilniuje. Praėjusiais metais dalyvavo konkurso „Dainų dainelė-2012“ zoniniame etape Šilalėje ir dainavo televizijos baigiamajame „Dainų dainelė-2012“ koncerte Vilniuje. Mergaitės santūrios, nelaiko savęs didelėmis žvaigždėmis, o paprasčiausiai dainuoja ir groja su dideliu noru ir joms tai sekasi geriausiai.

   Mes, mokytojai, didžiuojamės savo ugdytiniais, džiaugiamės, kad būtent čia jie išmoko pamilti muziką, suprasti ją, o baigę meno mokyklą - nuoširdžiai įvertinti mokytojų įdėtą triūsą. Buvę mūsų ugdytiniai ir dabar atvyksta į mokyklą – betarpiškai bendraudami su savo specialybės mokytojais tampa renginių, koncertų vedėjais,  mokykloje vykstančių konkursų vertintojais.

   Ilgam išliks atmintyje absolventės Miglės pasakyti prasmingi žodžiai: „Mes nepaliksim muzikos... Mums ji kaip laužui liepsna, kaip žmogui tėvynė, kaip paukščiui sparnai. Ir tepuošia ji mūsų kasdienybę lyg vaivorykštė padangę – pati skambiausia, išraiškingiausia...“

 Nuotraukose:

RMM Ariogalos filialo šventinio jubiliejinio koncerto dalyviai ir
mokytojai


Konkurso "Linksmieji pirštukai" antros vietos laureatė Skaistė
Jurkšaitytė (2009 m.)

Skambina konkurso "Skambinu su draugu" Elektrėnuose laureatės - sesutės
Skaistė ir Austėja Jurkšaitytės

Konkurso "Allegro" Lazdijuose dalyvės sesutės Austėja ir Skaistė bei
konkurso diplomantė Miglė

Festivalio "Garsų išdaigos" (Kaunas) dalyvės Aida Nacevičiūtė, sesutės
Skaistė ir Austėja Jurkšaitytės su mokytoja

Jaunųjų pianistų festivalio-maratono dalyviai ir mokytojai 2010 m.
Kaune

Jaunosios pianistės su mokytoja Dž.Baniene jaunųjų atlikėjų
festivalyje "Grokime kartu" (Radviliškyje)

Fortepijonu skambina aktyvios koncertų, festyvalių, konkursų dalyvės
Miglė Švenčionytė, Ilvita Balžekaitė ir Gintarė Banytė

Ariogalos filialo 2010-2011 m. absolventės Miglė, Gintarė, Ilvita