Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

Šiuolaikinės muzikos spalvos

   

    Spalio 22-23 dienomis  Jiezno muzikos mokykloje ir Kauno „Vyturio“ katalikiškoje vidurinėje  mokykloje vyko metodinis renginys "Šiuolaikinių kompozitorių fortepijoninė kūryba muzikos mokyklų repertuare", skirtas naujos, mažiau žinomos šiuolaikinės fortepijoninės muzikos populiarinimui.

   Renginio sumanytojos - Jiezno muzikos mokyklos fortepijono vyr. mokytoja O.Zubavičienė ir Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos "Liepaitės" fortepijono vyr. mokytoja S.Dūdėnienė  pristatė 2005 metais publikuotą rusų kompozitoriaus Deniso Chvatovo fortepijoninį ciklą „Vieno puslapio pjesės“.  Mokytojos jau kurį laiką brandino idėją organizuoti tarpmokyklinį muzikinį projektą, siekė suburti bendrai veiklai  daugiau pedagogų, tad bendradarbiauti pakvietė Jiezno muzikos mokyklos fortepijono vyresniąją mokytoją Sonatą Bukevičienę ir Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos fortepijono skyriaus mokytojas metodininkes Jolandą Zemlevičienę ir Aušrą Banaitienę bei  vyr. mokytojas Eugeniją Savičienę ir Liudmilą Čekišovą. Šioje mokykloje spalio 23 dieną vykęs renginys subūrė septynias fortepijono mokytojas, kurių atsakingai parengti įvairių klasių mokiniai pademonstravo šiuolaikinę fortepijoninę kūrybą.

   Renginio pradžioje S.Dūdėnienė apžvelgė įvairius  repertuaro parinkimo aspektus ir šiuolaikinės muzikos svarbą mokinio ugdymo kelyje, detaliau pristatė fortepijoninio ciklo „Vieno puslapio pjesės“ pirmąjį  sąsiuvinį.  O.Zubavičienė  supažindino klausytojus su kompozitoriaus D.Chvatovo biografija ir kūryba. Po teorinės dalies sekė praktinė, kurioje pedagogų parengti mokiniai sėkmingai atliko pasirinktas šio ciklo pjeses, mokytojos jas charakterizavo, analizavo, aptarė mokymo proceso eigą ir rezultatus. Po renginio užsimezgusios diskusijos metu buvo nagrinėjamos šiuolaikinio pedagoginio repertuaro aktualijos, naujų rinkinių nauda ir reikalingumas bei pastarojo renginio tęstinumo perspektyva. Mokytoja O.Zubavičienė pasidalino bendravimo su kompozitoriumi įspūdžiais, papasakojo, kad Denisas Chvatovas nuoširdžiai džiaugėsi sudominęs savo kūryba Lietuvos mokytojus ir mokinius bei pasiūlė tęsti naujos muzikinės literatūros ieškojimus

   Tarp trijų renginyje dalyvavusių mokyklų buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. Mokytojos išreiškė viltį, kad ateityje toks bedradarbiavimas ir dalijimasis gerąją patirtimi pritrauks bendrai veiklai daugiau meno ir muzikos mokyklų mokytojų ir mokinių, skatins jų kūrybiškumą ir teiks pažinimo džiaugsmą.

Jiezno muzikos mokyklos vyr. fortepijono mokytoja Olga Zubavičienė ir Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ vyr. fortepijono mokytoja Sigita Dūdėnienė

Nuotraukose:

 Renginio Jiezno muzikos mokykloje dalyviai 

Bendro muzikinio projekto dalyviai Kauno „Vyturio“ katalikiškoje vidurinėje mokykloje

Renginio akimirkos