Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

Išskirtinis dėmesys lietuvių kompozitorių kūrybai Šiaulių I muzikos mokykloje

 

 

Kristina Vedeckienė, Ina Lapukienė

Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos vyr.mokytojos

 

Šiaulių 1- ojoje muzikos mokykloje vyko muzikinė popietė „Nijolė Bogutaitė-Dėdinienė - įžymi lietuvių išeivijos fortepijono pedagogė“, kurią organizavo mokytoja Ina Lapukienė.

Nijolė Bogutaitė-Dėdinienė ilgus metus užsienyje brandintą pedagoginę patirtį perteikė savo kūryboje. Vieno iš šešių Lietuvoje išleistų fortepijoninių rinkinių pratarmėje autorė rašo: „Man yra didelis džiaugsmas savo gimtajam kraštui grąžinti dainas, kurios perėjo per svetur gauto išsimokslinimo ir ilgos fortepijono pedagoginės patirties prizmę.“

Autorės entuziazmas, jos pasiaukojimas ir noras turtinti lietuvių pianizmo kultūrą tautinės muzikos dvasia paskatino ir 1-osios muzikos mokyklos mokytojus bei 25 jų mokinius parengti popietės programą, sudarytą iš rinkiniuose esančių pjesių, sukurtų lietuvių liaudies dainų motyvais. Popietė neprailgo nei jauniesiems atlikėjams, kurių po pasirodymo laukė padėkos raštai bei mokytojų padovanotas tortas, nei tėveliams, kurie su dideliu malonumu praleido laiką klausydami nuostabios muzikos.

Nuotraukoje: muzikinės popietės „Nijolė Bogutaitė –Dėdinienė - įžymi lietuvių išeivijos fortepijono pedagogė“ dalyviai

 

 

6 -asis respublikinis jaunųjų pianistų festivalis

 „Šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos paradas – 2012 “

 

Jau šeštąjį kartą Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje skambėjo šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūriniai fortepijonui. Festivalis „Šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos paradas – 2012 “ per dešimt metų tapo plačiai žinomas ir visų laukiamas. Festivalio iniciatorė ir įkvėpėja - mokyklos fortepijono skyriaus vedėja, mokytoja metodininkė Saulė Žentelienė.

Kas antrus metus vykstančio festivalio tikslas - supažindinti pedagogus ir klausytojus su šiandien kuriančių lietuvių kompozitorių fortepijonine kūryba, nuolat papildyti mokinių repertuarą naujais, šiuolaikiškais kūriniais. Smagu, kad ir Šiauliai turi puikius kompozitorius, rašančius vaikams - Sigimantą Žentelį, Dainių Danilaitį, Gediminą Kaliną. Besiplečianti dalyvių geografija rodo, kad lietuviška fortepijoninė muzika vis labiau populiarėja, festivalio dalyvių skaičius nuolat auga.

Šiemetiniame festivalyje, 1-osios muzikos mokyklos salės scenoje, pasirodė 133 jaunieji pianistai ne tik iš Šiaulių 1-osios, 2-osios, „Juventos“, „Dagilėlio“, Sauliaus Sondeckio, bet ir Jurbarko, Kupiškio, Joniškio, Kretingos, Telšių, Ventos, Naujosios Akmenės, Pakruojo, Radviliškio, Kuršėnų menų ir muzikos mokyklų. Skambėjo net 33 kompozitorių kūriniai.

Nuotraukoje: festivalio dalyviai