Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

Pavasario šauklys - festivalis "Lietuviška gaida"

                   

 

Jurga Varnaitė-Bliuvienė

A.Kačanausko muzikos mokyklos mokytoja

 

XX-tąjį, jubiliejinį Kauno muzikos mokyklų  lietuvių kompozitorių fortepijoninės muzikos festivalį ,,Lietuviška gaida“, vykusį  š. m. kovo 21 d. VDU Muzikos akademijos Didžiojoje salėje, pakilia nuotaika bei nuoširdžiu skambinimu sušildė be išimties visi... Nuostabūs vaikai,  pareigingosios pedagogės, pelnytai besididžiuojantys tėveliai– visi tą pavakarę laikinai pamiršo įnoringąjį šiųmetį  pavasarį. Salėje skambėjo lietuviška muzika...

2013 metų  festivalio organizatoriai, Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos fortepijono skyriaus mokytojai nutarė kiek kitokia forma šį renginį pristatyti  muzikos mylėtojams, akademiniam jaunimui, miesto bendruomenei. Vakaro atlikėjų tarpe išgirdome ne tik jaunuosius pianistus, bet ir mūsų  kolegas, Kauno muzikos mokyklų pedagogus. Šiam renginiui solidumo suteikė, maloniai sutikę paskambinti,  ilgametė J.Gruodžio konservatorijos dėstytoja  S.Bielionytė bei VDU MA  prodekanas profesorius R. Zubovas.

 Renginį pradėjo ir pasveikinimo žodį tarė puiki pianistė, žinoma Kauno pedagogė Sonata Bielionytė. Neeilinio talento atlikėja, kelis dešimtmečius garsinusi fortepijono meną Kaune ir svetur, tą vakarą be galo subtiliai atliko du  M.K.Čiurlionio preliudus bei dar studijų metais p.Sonatai dedikuotą kompozitoriaus A.Bražinsko Preliudą. Dėstytojos sceninė patirtis ir pavyzdys neabejotinai tą vakarą įkvėpė ne vieną...

Festivalis organizatorių buvo sumanytas savitu, kiekvienos mokyklos prisistatymo (mini-koncerto)  principu.

Kauno I-osios muzikos mokyklos muzikavimą pradėjo žavi jaunosios kartos pianistė bei šios mokyklos fortepijono  mokytoja Virginija Unguraitytė. Skoningai, išraiškingai atliktas M.K.Čiurlionio Noktiurnas cis- moll  deramai  sutelkė klausytojų dėmesį  į kitus, I-osios muzikos mokyklos auklėtinių pasirodymus. Visuomet žinojome, kad šioje mokykloje dirba puikios pedagogės, o festivaliui paruošti jų mokiniai dar kartą mums visiems tai patvirtino.

„Varpelio“ berniukų chorinio dainavimo mokykla savo prisistatymą pradėjo mokyklos fortepijono skyriaus vedėjos Inos Vaičienės  atlikta Kauno kompozitorės D.Kairaitytės  „ Impro-vizija“.  Šią pedagogę žinom kaip nuoširdžią ir aktyvią modernios muzikos atlikėją ir populiarintoją. Jos atliktas kūrinys nuskambėjo išties savitai, o šaunūs chorinės mokyklos berniukai pademonstravo ne mažiau šaunias  lietuvių autorių klasikų kūrinių interpretacijas. Gera žinoti, kad  globali kompiuterizacija dar ne visus užkariavo! 

„Lietuviškos gaidos“ festivalį tęsė iškilus renginio svečias, žinomas pianistas, pedagogas, visuomenės veikėjas VDU MA prodekanas, profesorius Rokas  Zubovas. Salė nuščiuvusi klausėsi  pianisto atliekamų M.K. Čiurlionio kūrinių.  Giminystės ryšiai su tautos genijumi M.K.Čiurlioniu neabejotinai pasitarnavo  neeiliniam  įspūdžiui bei dar labiau sukoncentravo dėmesį  į genialiąją muziką ir išskirtinę jos interpretaciją. Profesorius  R.Zubovas dar kurį  laiką buvo užlaikytas scenoje ir švelniai „okupuotas“ koncerto vedančiosios Živilės Elzbutienės. Be šios mokytojos raiškaus žodžio nepraeina nei vienas kačanauskiečių renginys, o ir šį kartą Živilė buvo paruošusi ne vieną klausimą atlikėjui. Ir ne tik apie fortepijono meną.  Daugeliui žinoma, kad gerbiamas profesorius išbandė kino aktoriaus duoną  britų režisieriaus Robert  Mullan filme „Laiškai Sofijai“, kuriame  atliko pagrindinį M.K. Čiurlionio vaidmenį.

 Klausimai ir atsakymai liejosi laisvai...

Festivalis įsibėgėjo ir jį tęsė Miko Petrausko muzikos mokykla. Mokyklos pasirodymą pradėjo jaunas mokytojų duetas -  fleitininkas Paulius  Berūkštis ir pianistė Valerija Dmitrenko,  įtaigiai, išraiškingai atlikę J.Pakalnio „Raudą“. Nuotaikingai, betarpiškai  ir pašmaikštaujant  mokyklos jaunuosius pianistus bei  jų skambinamus kūrinius klausytojams pristatė šios mokyklos fortepijono skyriaus vedėja Rūta Varnienė. Išgirdome poetiškas istorijas apie lietuvišką  mišką, kurios neabejotinai   tapo jungiamąja visų atliekamų kūrinių Tema. O jaunieji  pianistai nuoširdžiai mums tai perteikė dainingais fortepijono garsais.

Šių metų festivalio organizatorė, A.Kačanausko mokykla, savo pasirodymą pradėjo darniu ir jautriu duetu. A.Kačanausko romansą  „Neskink žiedų“ atliko vokalo mokytoja Jūratė Krūvelienė   ir 7 kl. pianistė Austėja Čiulkinytė. Toliau sekė visa eilė spalvingų, nuotaikingų ir ryškių  jaunųjų atlikėjų pasirodymų, kurie  solo, instrumentiniais bei fortepijoniniais duetais nejučia priartino ,,Lietuviškos gaidos” festivalį  prie pabaigos. Laukėme paskutinės atlikėjos.Tačiau netikėtai į sceną pakilo mokyklos fortepijono skyriaus vedėja, VDU MA docentė  Jūratė Šleinytė. Dėstytojos koncertinis pasirodymas tą vakarą  festivalyje nebuvo planuotas. Korektūrą, matyt, padarė įnoringasai pavasaris... ,,Lietuviška gaida“ baigėsi virtuoziškai atliktu ,,Žiogu” iš S.Vainiūno ,,Mažosios vabzdžių siuitos”. Ne vienam ši miniatiūra, paskambinta doc. J.Šleinytės,  tapo netikėta ir šmaikščia muzikine dovana...

Festivalis ,,Lietuviška gaida ” neabejotinai tęs kasmetinę tradiciją, telks Kauno muzikos mokyklų  pianistus gražiems ir prasmingiems nacionalinės muzikos populiarinimo darbams. Nuoširdžiai dėkojame visiems ir  iki pasimatymo Kauno festivalyje „Lietuviška gaida“ jau  2014-aisias!

Nuotraukoje:

A.Kačanausko muzikos mokyklos mokytojos ir pianistas R.Zubovas

 

 Živilė Elzbutienė su savo mokytoja Sonata Bielionyte