Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

Muzikinis kelias

                                           

                                                                


                           

Zoja Kairienė

Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos mokytoja metodininkė


Laimingas žmogus, radęs savo gyvenimo kelią, apie kurį svajojo nuo pat pirmųjų pirštų prisilietimo prie fortepijono klavišų, nuo pirmųjų jo skleidžiamų žaismingų muzikos garsų, melodijų, nuo pirmųjų pamokų. „Būsiu fortepijono mokytoja“, - nutarė mažoji pianistė Lilija, kurią ši muziką užbūrė visam gyvenimui.


Štai jau 45-eri metai, kai A.Kačanausko muzikos mokyklos fortepijono dalyko  mokytoja metodininkė Lilija Vasnevskaja keliauja kartu su besikeičiančiais pakeleiviais mokiniais šiuo ilgu, prasmingu, pilnu įvairių muzikinių potyrių, įžvalgų, naujų pianizmo klodų atradimo keliu. Būta visko: ir nesėkmių, ir nusivylimų, ir pergalių, ir pasididžiavimo savo mokiniais. Gilėjo  pedagoginė profesinė patirtis, augo pasitikėjimas, entuziazmas. Visa tai brandino mokytoją, vis tvirčiau ir tvirčiau ji jautėsi  vesdama mokinius muzikos pažinimo keliu, skleisdama jiems meilę muzikai, norą tobulėti,  siekti  fortepijono meno. Nejučia pralėkė metai vieni, kiti, keliolika... keitėsi mokiniai,  brendo profesinės veiklos vaisiai. Teko organizuoti koncertus, seminarus, konkursą “Muzikuojame dviese“, dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose konkursuose Lietuvoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje ir kitose Europos šalyse, kuriose mokytojos mokiniai tapo laureatais, o keturi iš jų  įvertinti aukščiausiu  apdovanojimu GRAND PRIX.


Per visus pedagoginio darbo metus mokytojos klasėje mokėsi daug gabių ir talentingų vaikų. Nemažai jų tęsia muzikos mokslus toliau, kiti sėkmingai dirba Lietuvos muzikos mokyklose, Vilniaus ir Kauno muzikos ir teatro akademijose, bendro ugdymo mokyklose. Tai T.Žukova, L.Garšvaitė, A.Morkūnaitė, D.Marcinkevičiūtė, K.Lukauskaitė, I.Vyšniauskaitė ir kt.


Nueitas mokytojos Lilijos kelias yra įvertintas Padėkos raštais iš Lietuvos respublikos Prezidentų V.Adamkaus, D.Grybauskaitės, Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos, Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyriaus, Kauno miesto savivaldybės, mokinių, jų tėvelių atsiliepimais.


Kaip lelijos sėkla įkritusi į žemę išaugina žiedą, taip ir mokytojos Lilijos sėjamos gerumo, švelnumo, muzikinio išprusimo sėklos giliai įkrenta į mokinių širdis ir protą. Mokiniai myli ir gerbia savo mokytoją. „Ji buvo man draugė, pedagogė ir autoritetas, ji labiausiai suartino mane su muzika. Jos dėka, baigęs mokyklą, aš toliau groju ir toliau domiuosi šiuo menu“ – sako jos mokinys Ąžuolas Dvarionas. “Ji – elegantiška, žavi, be galo kantri ir nepakartojama mokytoja. Ji be jokių abejonių pati puikiausia ir nuostabiausia, neišsenkančio kūrybingumo mokytoja“ – antrino mokinė Emilija Kuzinaitė.


„Tai vienas iš tų žmonių, kuris labai stipriai prisidėjo prie mano sūnaus Juliaus muzikinio lavinimo. Aš visą gyvenimą būsiu dėkinga už puikų mokytojos sugebėjimą bendrauti su mokiniais, suprasti jų vidinį pasaulį. Už mokėjimą susitvardyti net tada, kai mokiniai parodo „ožiukus“ ar būna prastos nuotaikos. Į fortepijono pamokas sūnus visada eidavo su noru. Jis man dažnai kartodavo, kad su mokytoja žymiai geriau groti, nei man prižiūrint namie. Tai ir nusako tą atmosferą, kuri tvyro mokytojos L.Vasnevskajos pamokose. Kuo didžiausios mokytojai sekmės ir sveikatos!“- linki mokinio mama fortepijono dalyko  mokytoja metodininkė Rita Kigienė. Prie šių palinkėjimų su meile ir pagarba  45-ojo pedagoginės veiklos jubiliejaus proga prisideda A.Kačanausko muzikos mokyklos fortepijono dalyko metodinė taryba ir visa mokyklos bendruomenė.
               

 

Nauja1

                     Tarptautinis konkursas Baryje, Italijoje 2009 metais. Nuotraukoje (iš kairės į dešinę) Emilija Kuzinaitė, Gabrielė Sutkutė, Ąžuolas Dvarionas, Lilija Vasnevskaja, Julius Kigas

 


Nauja2

XVIII-asis tarptautinis konkursas Romoje "Anemos" 2011 metais. Iš kairės į dešinę - Lilija Vasnevskaja, Emilija Kuzinaitė, Ąžuolas Dvarionas

 

Nauja3

XVIII-asis tarptautinis konkursas Romoje "Anemos" 2011 metais. Iš kairės į dešinę - Dovydas Liepa, Lilija Vasnevskaja, Ąžuolas Dvarionas, Emilija Kuzinaitė

 

 

Nauja4

Po tarptautinio konkurso Kanikati miestelyje, Sicilijoje 2008 metais. Nuotraukoje (iš kairės į dešinę) Ugnė Dvarionaitė, Lilija Vasnevskaja, Gabrielė Sutkutė, Ąžuolas Dvarionas, Emilija Kuzinaitė

 

 

Nauja5

X-asis tarptautinis konkursas Paryžiuje, skirtas Nikolajui Rubinšteinui, 2010 metais. Ąžuolas Dvarionas ir Julius Kigas su mokytoja

 

 

Nauja6    

X-asis tarptautinis konkursas Paryžiuje, skirtas Nikolajui Rubinšteinui, 2010 metais. Iš kairės į dešinę - Julius Kigas, Ąžuolas Dvarionas, Dovydas Liepa, Lilija Vasnevskaja, Simas Andziulis, Gelija Tamulytė, Emilija Kuzinaitė