Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

Ar tikrai mes tokie nereikalingi?

 

Vyr.mokyt. B.Bajoriūnaitė

Šakių MM

 

Pastaruoju metu vis dažniau šalyje uždarinėjamos bendrojo lavinimo mokyklos, pasigirsta nuomonių, kad vaikams gal nereikalingas ir profesionalus meninis ugdymas, t.y., kad meno mokyklas galėtų atstoti įvairūs būreliai. Kažkodėl mūsų demokratinėje valstybėje neklausiama nei pačių vaikų, nei jų tėvelių, ko jiems reikia, o stengiamasi juos kaip kokius daiktus pastumti tai šen, tai ten, o gal ir visai iš Lietuvos išstumti... Mes, ypač mažesnių miestelių menų mokytojai susiduriame su visai priešinga šiems pamąstymams realybe: kalbėsiu apie savo sritį – apie vaikų mokymą groti fortepijonu meno mokyklose ir apie šio instrumento muzikos poreikį visuomenei.

Dar neprasidėjus mokslo metams, rugpjūčio 30 d., išgirsti prašymą: „Mokytoja, gal jūsų mokiniai pagrotų bibliotekos renginyje – labai reikia“. Grojame – ir nieko čia nuostabaus – mano mokinė V.Pavalkytė kone visą vasarą skambino netoliese esančio Zyplių dvaro renginiuose. Kitas koncertas – klasėje rugsėjo pirmosios proga (niekada nebuvo taip, kad neatsirastų norinčių koncertuoti) . Didžiausias atlygis už muzikavimą - tylus močiutės pakuždėjimas būsimam pirmokui: ,,Ir tu taip, anūkėli,.. gal ir tau taip kada pavyks pagroti“. Bet virš savo džiaugsmo, kad žavimasi tavo rezultatais ir reikalingumu, pajunti užplaukiant liūdesio debesėlį ir girdi, kaip mintys suformuoja nebylų atsakymą tai būsimo mokinio močiutei: ,,...gal taip skambins, jei tie, kurie uždarinėja mokyklas nenuspręs, kad tavo anūkėliui groti gal ir visai nereikia...“. Nors kartais pajuokauju, kai ypač įvairių švenčių metu mokiniams tenka dažnai koncertuoti, kad „kam šventė, o kam – darbymetis“, bet išties gera būti reikalingiems. Smagu, kad visuomenei patinka mokinių muzikavimas, kad jiems plojama, kad po koncertų jie susilaukia komplimentų, nedidelių dovanėlių, kviečiami groti renginiuose. Todėl manau, jog gal ir iki nuobodumo ir įkyrumo verta šiame straipsnyje pateikti visą praeito sezono mūsų fortepijono skyriaus veiklą su visomis datomis, kad faktais vien vienos mokyklos vieno skyriaus atžvilgiu (respublikos mastu kitose mokyklose ši veikla gal ir dar didesnė) akivaizdžiai patvirtinčiau tokių instancijų naudingumą ir svarbą.

 

Taigi:

2012 10 20 d. Šakių centrinės bibliotekos jubiliejinis koncertas neapsieina be mano mokinių muzikavimo,

2012 11 05 d. mokytojos A.Martišienės ir mano mokiniai koncertuoja miestelio policijos renginyje,

vėliau, lapkričio 23 d., visi fortepijono skyriaus mokytojai vyksta su savo auklėtiniais į festivalį Marijampolėje „Grojame šokių muziką“,

Lapkričio 30 d. pati koncertuoju miesto bibliotekoje, o mano mokiniai tą pačią dieną ir valandą skambina meno mokyklos dailės skyriaus jubiliejinėje parodoje (kartais tenka tuo pačiu metu bėgti įvairiomis kryptimis).

Gruodžio mėnesį fortepijonas skamba dar intensyviau – visų šio skyriaus mokytojų auklėtiniai aktyviai dalyvauja jaunųjų pianistų festivalyje-maratone Kaune,

rengiamas skyriaus Advento koncertas,

kalėdiniai klasių koncertai džiugina mokinių tėvelius, giminaičius, mokinių draugus,

2013 02 01 ir 2013 02 28 Šakių vaikų darželių ,,Klevelis“ ir ,,Berželis“ auklėtiniai klausosi mokytojos A.Martišienės ir mano mokinių koncertų,

Vasario 22 d. mano mokinė V.Pavalkytė groja mano buvusios mokinės K.Palukaitytės darbų parodoje.

2013 03 07 d. fortepijono skyriaus koncerte ,,Mano mylimiausias kūrinys“ skambiname pačius gražiausius kūrinius (tikriausiai šios gausios koncertinės veiklos dėka kovo 15 d. mano mokinė Lina Grinevičiūtė respublikiniame konkurse ,,Nuo baroko iki romantizmo“ Naujojoje Vilnioje tampa laureate, o mokytojų G.Samajauskienės ir L.Stanaitienės mokiniai U.Patašiūtė ir T.Ignatavičius iš Kaišiadoryse vykusio respublikinio konkurso ,,Skambioji klaviatūra“ parsiveža diplomus),

 

DSC03252 480x640 480x640

 

po savaitės, kovo 21 d. - mokyklos pianistų koncertas „Grokime kartu“,

 

DSC03254 2 640x480

 

rytojaus dieną, kovo 22 -ąją mano mokinės V.Pavalkytė ir S.Puskunigytė jau skambina respublikiniame festivalyje Ariogaloje ,,Skambioji pjesė“ (dėkojame ariogališkiams už šaunų renginį ir įdomias atrakcijas po jo, už surengtus natų mainus),

 

DSC03265 640x480

 

DSC03263 640x480

 

balandis – koncertuojame beveik kiekvieną savaitę – mokytojos S.Povilaitienės ir mano mokiniai groja miesto rotušėje A.Kmieliausko darbų parodoje balandžio 5 d.,

Balandžio 12 d. Radviliškyje, respublikiniame konkurse „Čiurlionio jūra“ mano mokinys D.Bugys tampa diplomantu,

 

DSC03326 480x640

 

DSC03327 640x480

 

 

Balndžio 24 d. mano mokiniai skambina Šakių CT bibliotekos „Draugų vakaro“ koncerte,

Gegužės 8 d. skyriaus pianistai kartu su kitų skyrių jaunaisiais muzikantais groja Šakių meno mokyklos Šakių „Varpo“ vid. mokyklos mokiniams skirtame koncerte,

Gegužės 10 d. iš tarptautinio konkurso Utenoje ,,Mažieji talentai“ mano mokinė Rasa Grinevičiūtė grįžta su laureatės diplomu,

DSC03351 480x640

 

Gegužės 13 d. mano klasė koncertu atsisveikina su baigiančiomis mokyklą,

Gegužės 16 d. Zyplių dvare vykęs Šakių meno mokyklos ir svečių iš Kazlų Rūdos ir Ariogalos meno mokyklų jaunųjų pianistų koncertas „Praeitį į dabartį pakvietus“ sulaukia ypatingos padėkos iš mokinių tėvelių ir visuomenės (dėkojame Zyplių dvaro administracijai už surengtą įdomią ekskursiją restauruotame Zyplių dvare jauniesiems atlikėjams prieš koncertą ir už tarsi didžiausių artistų priėmimą koncertuoti pačiose rūmų patalpose, už kantrų visų mūsų užgaidų tenkinimą, už nuoširdžią globą ruošiantis koncertui),

 

DSC03374 640x480

 

DSC03376 640x480

 

DSC03391 640x480

 

Gegužės 26 d. surengiamas nuostabus koncertas Gelgaudiškio dvare „Su muzika pasitinkame pavasarį“,

 

DSC03421 640x480

 

 

Gegužės 30 d. jaunesnių klasių skyriaus pianistai trenkia jau kasmetinį mažųjų, bet pačių entuziastingiausių koncertuotojų koncertą ,,Vabaliukai 2013“,

 

DSCN0173 640x480

 

DSC03427 640x480

 

DSC03429 640x480

 

 

Gegužės 2 d. mokytojos G.Samajauskienė ir L.Stanaitienė su savo mokiniais išvyksta į respublikinį festivalį ,,Pavasario mozaika“ Jurbarke,

smagu, kad net pats mažiausias ką tik šešerių sulaukęs mano pianistas J.Baltrušaitis jau kelintu koncertu (05 31 d.) dėkoja savo grupės auklėtojoms,

Birželio 27 d. su savo mokiniais išvykstu į Italijoje vykstantį tarptautinį jaunųjų atlikėjų konkursą ,,EUTERPE“ (Roma). R.Grinevičiūtė (5 kl.) šiame konkurse laimi pirmąją vietą, o D.Bugys (3 kl.) – antrąją. Tuo metu mano mokinė V.Pavalkytė visiškai savarankiškai koncertuoja Zyplių dvaro renginiuose.

 

DSC03603 640x480

 

 

DSC03601 640x480

 

DSC03613 640x480 480x640 480x640

 

 

Pabaigai negaliu nepaminėti mūsų mokytojų S.Povilaitienės ir A.Martinaitytės, nuolat akompanuojančių įvairiems saviveikliniams visuomenės kolektyvams, „Dainų dainelės‘‘ konkursams. Jos irgi buvusios šios mokyklos fortepijono klasės mokinės. Šiemet pradėjo dirbti buvusi mano mokinė S.Žurauskaitė (ji akompanuoja mokyklos choreografijos skyriaus šokėjams). Reikia tik pagalvoti, nebijau pasakyti – „sveiku protu“ - ar įstengtų šiuos darbus atlikti ir būtų kompetentingi būrelių auklėtiniai? Nemanau, kad saviveikliniai kolektyvai turėtų finansinių išteklių pasisamdyti profesionalius pianistus, o ir šie greičiausiai pasirinktų emigravimą iš Lietuvos nei dirbtų tokius darbus provincijose. Įdomu, kas grotų poezijos vakaruose ir kitokiuose renginiuose, kiek turėtų savivaldybės pinigų filharmonijoms artistams? O gal kaip balanos gadynėje pasidainuosim susėdę, jei dar bus kam dainuoti ir kam klausyti? Nežinia, kokios „vizijos“ numatomos (valdovų, kaip ir Viešpaties, keliai nežinomi), o tuomet...