Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

„PIRMIEJI ŽINGSNIAI FORTEPIJONO MUZIKOS KELYJE“

„Pirmieji žingsniai fortepijono muzikos kelyje“

pagelbės mažajam pianistui,

jo mokytojui ir tėvams

Šiuolaikinio švietimo raida kelia tam tikrus iššūkius ir vaikų muzikiniam ugdymui. Šalia išorės veiksnių – vis didėjančių bendrojo ugdymo mokyklų krūvių, vaikų užimtumo būrelių veiklose – stebime ir specifinius instrumentinio ugdymo sąlygų pokyčius. Praktiškai nebenaudojame arba naudojame fragmentiškai chrestomatinius „storus“ fortepijono pradžiamokslius. Repertuarinių rinkinių, įvairių mokymo priemonių gausa informacinėje erdvėje, kopijavimo galimybės šiandien sudaro puikias prielaidas mokytojams kūrybiškai ruošti individualius, nedidelius mokomojo repertuaro segtuvus savo mokiniams. Taip neapsunkiname mokinių kuprinių natomis, kurios galbūt nebus panaudotos. Toks fragmentiškas mokomosios medžiagos pateikimo būdas gali turėti ir trūkumų, nes skambinimo įgūdžių formavimas vyksta lygiagrečiai su būtinų teorinių žinių įsisavinimu ir kaupimu. Kai naudojama mokymo priemonė atitinka vadovėlio charakteristikas, kur pateikiamas metodiškai pagrįstas žinių ir įgūdžių formavimo nuoseklumas, ugdymas vyksta sėkmingiau.

Nuolatiniu fortepijono mokytojo rūpesčiu lieka savarankiško mokinių skambinimo namuose įgūdžių formavimas ir galimybių tėvų pagalbai sudarymas. Kuriant leidinį „Pirmieji žingsniai fortepijono muzikos kelyje“ autoriai, Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos mokytojos Sigita Dūdėnienė ir Margarita Bereščanskaja, užsibrėžė tikslą padėti jauniesiems pianistams, jų mokytojams ir tėveliams minimalizuoti aukščiau išvardintas problemas. Šis fortepijono pradžiamokslis pravers ne tik mokykloje, bet ir namuose, primins apie tai, kas vyko klasėje ne tik mokiniui, bet ir suteiks informacijos tėveliams. Leidinio autoriai ir veikėjai – geroji fėja Pianofortė ir jos padėjėjas Primintukas – tai savotiški mokytojo pagalbininkai, mokinio korepetitoriai.

Leidinyje siūlomų „žingsnių“ eiliškumu galės vadovautis ir mažesnę patirtį turintys mokytojai. Kiekviename „žingsnyje“ pateikiamos tik esminės, pradiniams skambinimo įgūdžiams įgyti būtinos žinios ir jas iliustruojanti mokomoji medžiaga. Papildomą kūrinių ir pratimų kiekį, reikalingą mokiniui temos įtvirtinimui, mokytojas pasirinks iš savo sukaupto mokomojo repertuaro. Kūrybinės užduotys paįvairins pradines fortepijono pamokas ir kartu suteiks mokiniams galimybę patirti savarankiško darbo džiaugsmą. Klausymosi, emocinio jautrumo ir muzikinės vaizduotės skatinimui skirtas užduotis rasime visuose „žingsniuose“. Muzikinio rašto pažinimo temos turės „išliekamąją vertę“, nes esant poreikiui bus galimybė jas pasikartoti. Pradinukų amžiaus tarpsniui patraukli mokomosios medžiagos vizualizacija suteikia leidiniui žaismingumo ir ryškumo.

Su leidiniu „Pirmieji žingsniai fortepijono muzikos kelyje“ kviečiame susipažinti plačiau.

 

knyga3

 

Margarita Bereščanskaja

Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fortepijono mokytoja ekspertė