Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

Lietuviška gaida

2015 m. „Lietuviškos gaidos“ festivalio kompozitoriai - jubiliatai:

 

B.Alekna, K.Galkauskas, B.Gorbulskis, V.Jurgutis, V.Kairiūkštis, J.Karosas, K.Kaveckas, E.Laumenskienė, V.Laurušas, A.Martinaitis, V.Mikalauskas, V.Montvila, M.Novikas, A.Račiūnas, A.Šenderovas, L.Vilkončius, A.Jasenka, Z.Narvilaitė.

 

Dalis festivalio koncerto bus skirta kompozitorei Giedrei Pauliukevičiūtei-Dabulskienei.

 

Taip pat M. K. Čiurlioniui - 140 metų.