Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos pirmininkė Rasa Derbutienė apie draugijos veiklą 2015-2016 m.m.

2015 m. spalio 8 d. įvyko VDU Muzikos akademijos profesoriaus Roko Zubovo seminaras „Pažįstamas ir nepažįstamas Čiurlionis. Šokiai, preliudai, kanonai. Atvirose pamokose dalyvavo Kauno 1-os muzikos mokyklos mokiniai: Aušra Bukniutė 11 kl. išpl. (mokyt. L.Kepežinskienė), Augustė Dubinskaitė 8 kl. (mokyt. R.Rasimavičienė), Monika Petrauskaitė 8 kl. (mokyt. K.Ivanauskaitė-Jucienė), Ignas Jakštas 9 kl. išpl. (mokyt. R.Derbutienė).

 

 01 Zubovas.jpg small

 

2015 m. lapkričio 9 d. Kauno filharmonijos salėje surengtas išskirtinio klausytojų susidomėjimo sulaukęs koncertas „Jaunieji fortepijono lyderiai ir VDU kamerinis orkestras“. Koncerte dalyvavo II-ojo respublikinio konkurso „Jaunieji fortepijono lyderiai“ Grand Prix laimėtojai: Lukas Butkus (mokyt. N.Liberis, Vilkaviškio KKC meno mokykla), Eva Andriuškevičiūtė (mokyt. Ž.Elzbutienė, Kauno A.Kačanausko MM), Liepa Juodytė, Emilis Vilimas (mokyt. R.Rasimavičienė, Kauno 1-oji MM), Jokūbas Jakelis (mokyt. E.Matulionienė, Kauno 1-oji MM), Goda Dambrauskaitė (mokyt. R.Bimbaitė, Kauno 1-oji MM), Tomas Linkus (mokyt. R.Pečeliūnienė, Kauno 1-oji MM). Koncertą vedė Kaišaidorių meno mokyklos mokytoja Daiva Pilkienė.

 

 02 Filharmonija.jpg small

 

2015 m. lapkričio 28 d. įvyko mokinių ir mokytojų itin mėgiamas renginys - XV respublikinis jaunųjų pianistų festivalis-maratonas. Šį kartą festivalis vyko devyniose gražiausiose Kauno miesto koncertinėse salėse: Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje, Kauno įvarių tautų kultūrų centre, Kauno menininkų namuose, Kauno įgulos karininkų ramovėje, Kauno J.Gruodžio konservatorijoje, Kauno J.Naujalio muzikos gimnazijoje, VDU Didžiojoje auloje ir VDU Muzikos akademijos koncertų bei konferencijų salėse. Festivalyje-maratone dalyvavo 390 mokinių, juos paruošė 208 mokytojai.

 

 03 Maratonas.jpg small

 

2016 m. sausio 25 d. LMTA profesorė Aleksandra Žvirblytė pravedė autorinį seminarą „Jaunųjų pianistų polifoninio mąstymo vystymas“. Atvirose pamokose dalyvavo: Meda Ėvaltaitė 3 kl. (mokyt. L.Petrauskienė, Kauno 1-oji MM), Eva Andriuškevičiūtė 4 kl. (mokyt. Ž.Elzbutienė, Kauno A.Kačanausko MM), Julija Rockina 4 kl. (mokyt. R.Balienė, Jonavos J.Miščiukaitės MM), Ugnė Stalerevičiūtė 6 kl. (mokyt. R.Kigienė, Kauno A.Kačanausko MM), Urtė Solveiga Konošovaitė 3 kl. (mokyt. D.Petrašiūnienė, Zarasų MM), Valerija Michailova 3 kl. (mokyt. L.Vorobjova, Zarasų MM), Ugnė Balevičiūtė 6 kl. (mokyt. R.Motiejūnienė, Garliavos MM), Martyna Grigaitytė 5 kl. (mokyt. J.Varnaitė, Kauno A.Kačanausko MM), Miglė Puikytė 9 kl. (mokyt. K.Žilinskienė, Kauno A.Kačanausko MM).

 

 04 virblyt ù.jpg small

                                                  

2016 m. gegužės 25 d. Kauno Rotušės salėje surengtas koncertas „Baltojo rojalio šventė“. Koncerte dalyvavo tarptautinių ir respublikinių konkursų laimėtojai – solistai ir ansambliai iš Kauno 1-osios, A.Kačanausko, M.Petrausko muzikos mokyklų ir Kauno „Vyturio“ gimnazijos muzikos skyriaus.

 

05 Rotuí ù.jpg small

 

2015-2016 m. m. draugija parėmė dviejų draugijos narių parengtų autorinių leidinių išleidimą. Tai Kauno 1-os muzikos mokyklos mokytojos Irenos Bartkuvienės knygelė patiems mažiausiems pianistams “Mokausi groti fortepijonu” ir Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos mokytojos metodininkės Ritos Juknevičienės leidinys “Kalnai ir paukštė”. Draugija visada mielai parems naujus autorinius leidinius, kviečiame mokytojus teikti paraiškas.

 

06 bartkuvien ù

 

07 kalnai ir paukít ù

 

Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos internetinę svetainę www.pianistas.lt administruoja Kauno 1-os muzikos mokyklos mokytoja Jurgita Lapienytė. Dėkojame Jurgitai už nuoširdų, nelengvą bei atsakingą darbą ir kviečiame mokytojus dar aktyviau dalintis gerąja patirtimi, rašyti apie konkursus, festivalius, skelbti metodinius straipsnius. Tikimės, kad nauji mokslo metai bus ne mažiau įdomūs ir kūrybingi.

 

TURININGŲ IR SĖKMINGŲ 2016-2017 MOKSLO METŲ!