Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

XX-ASIS KAMERINIO MUZIKAVIMO FESTIVALIS „GARSŲ IŠDAIGOS“ KVIETĖ Į MUZIKINIO BENDRAVIMO PASAULĮ

Labai tikėtina, kad muzika žmonijos istorijoje atsirado pirmiau nei kalba, o jos tikslas ir buvo komunikacinis – perduoti žinią, galbūt apie pavojų, galbūt apie pergalę, o gal tiesiog išreikšti savo džiaugsmą ar liūdesį. Taigi muzikai yra skirta skambėti, ir ji įgyja prasmę, kai būna išgirsta, nes tik tuomet jos nešama žinia pasiekia tikslą. O koks yra tikslas? Bendrauti su kitu asmeniu, klausytis ir būti išgirstam. Atrodo, kad šių laikų sūkuryje, kai bendravimas tampa iššūkiu, nes arba nesiklausoma, arba vien kalbama, mums ir vėl kaip žmonijos istorijos pradžioje muzika ateina į pagalbą. Taigi galima būtų teigti, jog mokytis muzikos meno – tai mokytis bendrauti, o jeigu muzikuojama dviese, trise ar net kelių žmonių draugijoje?

Būtent tokį tikslą ir turi muzikos ir meno mokyklų mokinių kamerinio muzikavimo festivalis „Garsų išdaigos“: patirti muzikavimo džiaugsmą būryje bendraminčių ir muziką mylinčių žmonių. Festivalyje dalyvauja fortepijono (papildomo instrumento) besimokantys muzikos ir meno mokyklų mokiniai, kartu skambindami su taip pat fortepijonu arba kitu muzikos instrumentu grojančiu mokiniu.

PRADŽIA. Festivalis „Garsų išdaigos“ pirmą kartą buvo suorganizuotas 1999 m. Kauno I-ojoje muzikos mokykloje mokytojos Danutės Lapienienės iniciatyva. Jame dalyvavo 48 atlikėjų ansambliai iš 7 muzikos mokyklų, tame tarpe „Vyturio“ ir „Žiburio“ vidurinių mokyklų. Sulaukus puikaus įvertinimo ir džiugių atsiliepimų, buvo nuspręsta organizuoti tokį ansamblinio muzikavimo maratoną (taip jis tuo metu buvo vadinamas) kasmet. Į jo organizavimą įsitraukė Kauno miesto fortepijono (papidomo instrumento) mokytojų metodinė grupė, kuri, tuo metu vadovaujama mokytojos ekspertės Aldonos Didžiulytės, vėliau (2002-2012 m.) mokytojos ekspertės Violetos Jucevičienės, sėkmingai tęsė festivalio organizacinį darbą. Dėl nuostabios festivalio idėjos ir renginių papildomo fortepijono mokiniams trūkumo dalyvių skaičius kasmet augo. Nuo 2006 m. festivalis įtraukė ir dailės meną. Pradžioje paveikslus renginiui piešė jo dalyviai, vėliau bendradarbiauti buvo pakviestos ir dailės meno mokytojos. Nuo 2018 m. festivalis tapo tarptautiniu, jame dalyvauja mokiniai iš mūsų kaimynės Latvijos.

DABARTIS. Šįmet Kauno miesto fortepijono (papildomo instrumento) mokytojų metodinė grupė, kurią sudaro mokytojos: Aldona Didžiulytė (pirmininkė), Violeta Jucevičienė, Sonata Pakutkienė (sekretorė), Paulė Gudinaitė, Neringa Dainelytė, Zita Kučinskaitė, Irina Tranauskienė, Inga Gelažiūtė, gegužės 18 d. suorganizavo jubiliejinį XX-ąjį tarptautinį „Garsų išdaigų“ festivalį. Jame dalyvavo 93 mokiniai iš 18 Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, tame tarpe Kauno „Vyturio“ gimnazijos, ir 12 mokinių iš Latvijos (Rygos „Sonette“ bei Babite muzikos mokyklų). Iš viso net 105 dalyviai, 40 ansamblinių numerių, kuriuos ruošė 61 mokytojas. Tikras maratonas!

Kartu su fortepijono garsais spalvingai pynėsi violončelės, smuiko, fleitos, gitaros, būgnelio ir lietuviškų liaudies instrumentų (kanklių ir birbynių) garsai, pripildantys Kauno J.Gruodžio konservatorijos koncertų salę. Kūrybai buvo palikta visiška laisvė, nes festivalio nuostatai leidžia atlikti laisvai pasirenkamą kūrinį. Skambėjo pati įvairiausia muzika nuo liaudies dainų ir klasikos motyvų iki šiuolaikinės populiariosios muzikos aranžuotų interpretacijų. Svečiai iš Latvijos atliko kūrinius, parašytus latvių kompozitoriaus Roman Falkenstein, kuris atvyko į „Garsų išdaigų“ festivalį ir jo organizatorius pradžiugino padovanodamas savo kūrybos leidinių. Beje, kalbant apie dovanas, kiekvienas festivalio dalyvis buvo apdovanotas padėkos raštu, specialiai šiam renginiui sukurta atminimo dovanėle – drobiniu maišeliu su festivalio ženklu bei vaikų labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ dovanota knygele. Mokinius paruošę mokytojai po festivalio taip pat buvo pagerbti padėkos raštais bei gausiais plojimais. Festivalis „Garsų išdaigos“ paliko daug gražių emocijų ir įsimintinų akimirkų.

ATEITIS. Norėtųsi tikėti, kad pasiruošimas šiam festivaliui ir toliau padės vaikams mokytis klausytis vieniems kitų, išgirsti kito melodiją, prisitaikyti prie atliekamo tempo, garso spalvos. Repetavimas kartu padės surasti naujų idėjų, spalvų, ugdys kantrybę ir pagarbą vienas kitam, pareigingumą. Linkiu, kad festivalis „Garsų išdaigos“ ir toliau prisidėtų ne tik prie vaikų muzikinio lavinimo, bet ir bendravimo kultūros ugdymo, bei kviestų vaikus į nuostabų muzikinio bendravimo pasaulį.

Garsu festivalis

 

Kauno sakralinės muzikos mokyklos

fortepijono metodinės grupės vadovė

Inga Gelažiūtė

2019 m.