Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Antri metai iš eilės Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyrius, bendradarbiaudamas su Kauno švietimo inovacijų centru ir Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija, rengia konferencijas tam laikmečiui aktualiomis temomis.

2021 m. gruodžio 8 dieną nuotolinėje respublikinėje muzikos ir meno mokyklų mokytojų metodinėje konferencijoje „Grojimo pagrindų ugdymas muzikos mokykloje įvairių poreikių vaikams“, naudodamiesi Zoom Meeting programėle buvo prisijungę 197 klausytojai iš visos Lietuvos muzikos ir meno mokyklų. Pranešimus skaitė LMTA docentė smuikininkė Vaida Paukštienė, Klaipėdos universiteto menų fakulteto (dabar LMTA Klaipėdos fakultetų Muzikos katedra) docentė pianistė Janina Neniškytė Lyvens, mokytojos iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Trakų, Kuršėnų, Nemenčinės muzikos/meno mokyklų. Plenarinius posėdžius ir atviras pamokas moderavo Aldona Didžiulytė, Violeta Jucevičienė ir Aušra Banaitienė.

Įtraukusis ugdymas kasmet vis aktyviau skinasi kelią į šalies bendrojo lavinimo bei neformaliojo vaikų ugdymo mokyklas, nes vis dažniau sutinkame mokinių, turinčių savo išskirtinumų, patirčių, kartais negalią, išskirtinių gebėjimų ar patirties iš nepalankios socialinės aplinkos.

Įgyvendindami konferencijos  programą, prelegentai savo pranešimuose analizavo, kaip skatinti mokinius geriau mokytis keliant jų motyvaciją, atsižvelgiant į šių laikų kartos bruožus, kaip gerinti mokymo kokybę, metodiką, būti šiuolaikišku bei aktyviu 2013-2022 metų valstybinės švietimo strategijos kūrėju, atliepiant įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas, atskleidė gerąsias patirtis, rekomendavo įvairių įgūdžių lavinimo veiklos alternatyvas, demonstravo naujai sukurtą mokomąją medžiagą įvairių poreikių ir gebėjimų vaikams, vedė atviras pamokas.

Išskirtinio dėmesio sulaukė naujų leidinių pristatymas. Džiugu, kad muzikos/meno mokyklų mokytojai ne tik puikiai dirba savo tiesioginį darbą – t.y. moko, bet ir patys koncertuoja, kuria, geba dirbti su įvairiomis programomis, puikiai valdo kompiuterines technologijas: patys surenka natas, maketuoja, iliustruoja.

Visiems mokytojams linkime kūrybingų ir prasmingų 2022 metų.

Parengė Aldona Didžiulytė

 

 

Draugijos pirmininkė

Violeta Jucevičienė, +370 676 26289

Svetainės administratorė

Jurgita Lapienytė, +370 613 18686

 

Rašykite mums: draugija@pianistas.lt

Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija
Adresas: Vytauto pr. 44, LT-44329 Kaunas
Kodas: 191950127
A/s: LT134010051003878416,
Bankas: AB LUMINOR bankas