Skip to content Skip to footer

Apie mus

Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

Visuomeniniais pagrindais veikianti nepriklausoma organizacija, vienijanti fortepijono mokytojus, įkurta 1997 m.

Draugijos iniciatorė ir įkūrėja – Kauno J.Gruodžio konservatorijos dėstytoja Vita Karužaitė.

KKFMD įstatai > >

Valdyba ir Komisija

Draugijos valdyba nuo 2018 m.

 

1. Violeta Jucevičienė – pirmininkė
2. Aldona Didžiulytė– atsakingoji sekretorė
3. Violeta Baronienė – narė
4. Jurgita Lapienytė – narė
5. Jovita Misiūnienė – narė
6. Gintvilė Samajauskienė – narė
7. Jolanta Snudaitienė – narė

 

Revizijos komisija:

 

1. Renata Morkūnienė
2. Daiva Bidvienė
3. Daiva Vilčinskienė

Draugijos istorija

1996 m.

 • Spalio 23 d. Kauno J. Gruodžio konservatorijos dėstytojos Vitos Karužaitės iniciatyva įvyko steigiamasis Kauno m. ir Kauno zonos muzikos mokyklų spec. fortepijono mokytojų metodinio ratelio, kuris vėliau išaugo į Kauno krašto fortepijono mokytojų draugiją, susirinkimas.
 • Organizuotas seminaras-praktikumas „Polifoninių kūrinių mokymas muzikos mokyklose”. Lektorė – LMTA pedagogikos katedros vedėja doc. L. Drąsutienė.

1997 m.

 • Balandžio 20 d. įkurta Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija, išrinkta draugijos valdyba. Valdybą sudarė:
  V. Karužaitė – draugijos pirmininkė,
  R. Blebaitė – atsakingoji sekretorė,
  B. Stankienė – narė,
  S. Sinkevičienė – narė,
  R. Trimonienė – narė,
  D. Lukoševičienė – narė.
 • Organizuotas 5 seminarų-praktikumų ciklas „Fortepijoninių kūrinių mokymas muzikos mokykloje”.
 • Seminaras-praktikumas „Pianisto technikos įgūdžių ugdymas. Etiudai, gamos, pratimai“. Lektorė – LMTA pedagogikos katedros vedėja doc. L.Drąsutienė.
 • Gruodžio 17 d. Kauno menininkų namuose įvyko Kauno muzikos mokyklų koncertas „Lietuvos mokyklai – 600“. Dalyvavo Kauno I, Kauno A.Kačanausko, Kauno III muzikos mokyklų mokiniai.

1998 m. 

 • Seminaras-praktikumas „Pjesių interpretacijos įvairovė“. Lektorė – LMTA fortepijono katedros vedėja prof. V.Vitaitė.
 • Kovo-balandžio mėn. surengtas jaunųjų pianistų festivalis „Lietuvos Nepriklausomybei – 80“ Kauno Menininkų namuose (4 koncertai). Dalyvavo Kauno, Marijampolės, Alytaus, Tauragės apskričių muzikos (meno) mokyklų mokiniai.

1999 m.

 • Balandžio-gegužės mėn. – jaunųjų pianistų festivalis „Prof. S.Vainiūnui – 90“ Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (4 koncertai). Dalyvavo Kauno, Marijampolės, Alytaus, Tauragės apskričių muzikos (meno) mokyklų mokiniai.
 • Seminaras-praktikumas „Stambios formos kūrinių interpretacija“. Lektorė – LMTA fortepijono katedros vedėja prof. V.Vitaitė.

2000 m.

 • Seminaras-praktikumas „Garso formavimas įvairių stilių kūriniuose. Pedalizacija“. Lektorė – LMTA pedagogikos katedros vedėja doc. L.Drąsutienė.

2001 m.

 • Nuo 2001 m. kiekvieną rudenį Kauno karšto fortepijono mokytojų draugija organizuoja jaunųjų pianistų festivalį-maratoną.
 • 2001-2011 m. Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija leido respublikinį fortepijono mokytojų informacinį-metodinį leidinį „PIANISTAS” (redaktorė R.Blebaitė, išleista 11 numerių).

2011 m.

 • Išrinkta draugijos valdyba:
  Rasa Derbutienė – draugijos pirmininkė,
  Audronė Paškauskienė – atsakingoji sekretorė,
  Aldona Didžiulytė – narė,
  Violeta Baronienė – narė,
  Rita Leitanienė – narė,
  Snieguolė Sinkevičienė – narė,
  Rita Trimonienė – narė.
 • Leidinys „Pianistas” perkeltas į internetinę erdvę www.pianistas.lt

2013 m.

 • gegužės 18 d. I respublikinis konkursas „Jaunieji fortepijono lyderiai“ Kauno Filharmonijoje.
 • lapkričio 4 d.  koncertas „Kauno krašto jaunieji fortepijono lyderiai  ir VDU kamerinis orkestras“ Kauno Filharmonijoje.
 • lapkričio 27 – gruodžio 2 d. buvome VDU Muzikos akademijos partneriai Fortepijono meno simpoziume „Pianistas XXI amžiuje. Naujų iššūkių ir sprendimų laikas” ir surengėme šiuos renginius:

  lapkričio 27 d.
  Fortepijono meno simpoziumo atidarymo koncertas Kauno J.Gruodžio konservatorijoje. Dalyvavo I respublikinio konkurso „Jaunieji fortepijono lyderiai“ laureatai, J.Naujalio muzikos gimnazijos bei J. Gruodžio konservatorijos auklėtiniai.lapkričio 28 d. Fortepijono meno simpoziumo „Pianistas XXI amžiuje. Naujų iššūkių ir sprendimų laikas” seminaras „Ankstyvasis pianistinis ugdymas. Atpažinti talentą. Žaidimai, meilė ir vaizduotė. Vaikas ir komanda: tėvai, mokytojas, mokykla, draugai“. Pranešimus skaitė Kauno miesto muzikos mokyklų mokytojai.

2014 m.

 • Sausio 30  d. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojo JUSTO DVARIONO seminaras „Balio Dvariono fortepijoninių kūrinių interpretacijos ir dėstymo įvairovė šiuolaikinėje muzikos pamokoje“.

Draugijos pirmininkė

Violeta Jucevičienė, +370 676 26289

Svetainės administratorė

Jurgita Lapienytė, +370 613 18686

 

Rašykite mums: draugija@pianistas.lt

Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija
Adresas: Vytauto pr. 44, LT-44329 Kaunas
Kodas: 191950127
A/s: LT134010051003878416,
Bankas: AB LUMINOR bankas