Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Spręsti apie žmogaus gyvenimo prasmę neįmanoma iš jo trukmės. Giliausia esmė slypi turiningume. Šis motyvas ir buvo lemiamas mūsų visų labai gerbiamos bei su šiluma menamos pedagogės, aktyvios visuomenės veikėjos, Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos įkūrėjos a. a. VITOS KARUŽAITĖS gyvenime. Rugsėjo 16-ąją „Vyturio“ gimnazijos Aktų salėje vykusioje V. Karužaitės pagerbimo šventėje bei respublikinėje konferencijoje „Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos 25-rių metų raidos aktualijos ir knygos, skirtos draugijos įkūrėjai atminti pristatymas“ nestigo norinčių prisiminti, pasidalinti, pagerbti. Viso renginio metu scenoje, iš ekrano, tik su jai būdinga šypsena į susirinkusiuosius žvelgė VITA. Tai buvo sustabdyta akimirka, naujai išleistos knygos viršelio fotografija, tačiau ne vienas tą vakarą jutome, kad ji šalia – savo energetika, nesunaikinama charizma, nepaaiškinamais sielos virpesiais.

Įstabu, jog tą vakarą susirinko tokia gausa a. a. Vitos Karužaitės draugų, bendraklasių, artimųjų, kolegų. Tarp jų, didžiausioje pagarboje, ir pirmoji Vitos Mokytoja! Svečiai atvyko iš skirtingų Lietuvos kampelių, su savitais prisiminimais, asmeninėmis patirtimis bei šilumos ir nostalgijos kupinais jausmais. Visi turėjo kuo pasidalinti. Padėkos žodžius tarė „Vyturio” gimnazijos direktorė A. Bancevičienė, pavaduotoja ugdymui R. Labanauskienė, buvęs J. Gruodžio konservatorijos direktorius P. Gabalis bei dabartinis vadovas K. Bliujus. O kur dar būrys iškilių bendraklasių, draugų, kolegų! Šilti ir jautrūs mokinių prisiminimai…

V. Karužaitė nuo mažens buvo apsupta šviesių žmonių, ir tai, matyt, paliko ryškų pėdsaką jos gyvenime. Renginyje vaikystės prisiminimais dalinosi Vitos bendraklasis – garsus Lietuvos altistas, dirigentas, muzikologas Donatas Katkus (šiandien švenčiantis savo 80-ąjį jubiliejų). Gražių žodžių negailėjo ir žymus Lietuvos smuikininkas, pedagogas Petras Kunca. Jų atvykimas bei pasakojimai tik dar kartą patvirtino, kad Vita paliesdavo žmonių širdis. V. Karužaitės pilna būdavo visur. Ji negalėjo būti abejinga neteisybei, kovojo už savo vertybes, į gyvenimą žvelgė su humoru bei tikėjimu. Kaip pedagogė ji buvo reikli, griežta, preciziška ir mylinti. Tą atsidavimą savo prisiminimuose paliudijo ir jos mokiniai. O jų – tikrai didžiulis pulkas! Dabar tai jau pasaulinį vardą pelnę – operos solistė Violeta Urmanavičiūtė Urmana, auksinio scenos kryžiaus laureatas, vienas garsiausių Lietuvos solistų Edgaras Montvidas-Prudkauskas, talentingasis kompozitorius, dailininkas, teatralas Antanas Jasenka! Pedagogei pavyko ugdytiniuose sužadinti žingeidumą, įskiepyti pareigą, atsakomybę. Minėjime gražius žodžius jai skyrė buvusios auklėtinės – fortepijono mokytoja ekspertė Aušra Banaitienė, fortepijono vyr. mokytoja Asta Matonienė, J. Dobkevičiaus progimnazijos direktorė Lina Viršilienė.

Renginys buvo išties prasmingas, gražus ir įsimintinas. Knygos „VITA KARUŽAITĖ“ sudarytoja bei idėjos autorė „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyriaus fortepijono mokytoja ekspertė ALDONA DIDŽIULYTĖ nuveikė neeilinį darbą. Taip gražiai įprasminti pusseserės, kolegės, sielos draugės atminimą gali tik jautrus, empatiškas ir ištikimas žmogus. Vita visada liks mūsų širdyse, nes savo gyvenimą nugyveno su meile – meile Tėvynei, savo profesijai, artimui. Kai ta aistra „plieskia“ kiekviename nuveiktame darbe, nueitame žingsnyje, sutiktame mokinyje, ją užgesinti labai sunku. Neįmanoma! Todėl gražiausios melodijos skamba ir skambės V. Karužaitės mažojoje Koncertinėje salėje, o mokinių bei kolegų prisiminimai, nugulę knygoje, liks išsaugoti ir primins… Primins, kaip reikia gyventi, kad būtum amžinas, kaip mylėti, jog būtum nepamirštas.

Dar kartą dėkojame visiems prisidėjusiems, buvusiems drauge: knygos sudarytojai Aldonai Didžiulytei, redaktorei Rymantei Venckevičiūtei, viršelio autorėms ir maketuotojoms Violetai Jucevičienei bei Ramintai Ardzevičienei, techninei redaktorei Rasai Derbutienei, renginio vedėjai Agnei Rekuvienei.

„… Juk kiekvienas mes žinom,

Kad lieka mūs pėdos, kai einam laukais…

Jeigu gilios – ilgam jos palieka,

Jei teisingos – jos tampa takais“ /P. Keidošius/

 

Kauno „Vyturio” gimnazijos muzikos skyriaus mokytoja Gailė Markevičienė

Draugijos pirmininkė

Violeta Jucevičienė, +370 676 26289

Svetainės administratorė

Jurgita Lapienytė, +370 613 18686

 

Rašykite mums: draugija@pianistas.lt

Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija
Adresas: Vytauto pr. 44, LT-44329 Kaunas
Kodas: 191950127
A/s: LT134010051003878416,
Bankas: AB LUMINOR bankas