Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Muzika – tai didžiausias gėris, kurį pažįsta mirtingieji”

                                                                            Džozefas Adisonas

Žvarbų kovo 8-osios rytą Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje rinkosi fortepijono mokytojai. G. Kuprevičiaus koncertų salėje vyko Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos seminaras- praktikumas “Interpretavimo galimybės įvairių žanrų kūriniuose”. Seminaro lektorė – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė dr. Gabrielė Kondrotaitė. Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos pirmininkė Violeta Jucevičienė aptarė draugijos veiklą ir būsimas veiklos gaires. Rasa Derbutienė, Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja, prisiminė šviesaus atminimo fortepijono mokytoją ekspertę Vitą Karužaitę, kurios iniciatyva buvo įkurta ši draugija, gyvuojanti jau 25-erius metus.

Į seminarą pasisemti patirties atvyko ne tik Kauno ir Kauno rajono, bet ir kitų Lietuvos muzikos ir meno mokyklų mokytojai – Jubarko, Prienų, Marijampolės, Šakių ir kt.

Lektorė G. Kondrotaitė pradėjo darbą su 2 klasės mokiniu Dovydu Kilinsku (mokytoja Rasa Rasimavičienė, Kauno 1-oji muzikos mokykla), kuris grojo A. Diabelli sonatiną C-dur op.151 Nr.1. Išklausiusi kūrinį, G. Kondrotaitė atkreipė dėmesį į rankų svorio, sėdėsenos korekciją. Lektorė skatino mokinio aktyvumą, norėjo išgirsti jo nuomonę apie interpretaciją. Nors Dovydas buvo nedrąsus, mokytoja rado būdą jį prakalbinti – pvz., klausė, kokius kompiuterinius žaidimus jis žaidžia… G. Kondrotaitė siūlė mokytojams susidraugauti su mokiniu, kad vyktų aktyvus jo įsitraukimas į procesą, o ne tik mokytojo nurodymų vykdymas.

5 klasės mokinys Joringis Šiurkus (mokytoja Edita Matulionienė, Kauno 1-oji muzikos mokykla) visus sužavėjo W. A. Mozart sonatos C-dur K307 I dalies atlikimu. G. Kondrotaitė pagyrė puikų sudėtingo kūrinio atlikimą. Žavėjo išbaigtas atlikimas, technika, puikus garsas. Joringis itin greitai reagavo į pastabas, tad darbas su juo buvo įdomus ir pačiai lektorei. G. Kondrotaitė atkreipė dėmesį į pauzių tikslesnį išklausymą, dinamikos įvairovę.

Išplėstinės klasės mokinė Agnė Baliūnaitė (mokytoja Dalia Jegelevičienė, Birštono meno mokykla) grojo L. Beethoven sonatos op.14 Nr.2 I dalį. Anot lektorės, “kokybė yra kokia yra”. Gal anksčiau grotą kūrinį reikėjo geriau pasikartoti? Pamokos metu buvo tobulinami štrichai, tempas, ritmas.

Per pertrauką mokytojai galėjo atsigaivinti kava ir įsigyti naujausių leidinių.

Antroje seminaro-praktikumo dalyje girdėjome pjeses, buvo tikslinami ritmas ir dinamika. Programoje buvo: T. Šlaustienės “Pelėdos vidurnakčio skrydis”  (atl. T. T. Žukas, 3 kl., mokytoja J. Ačienė, Kauno M. Petrausko scenos menu mokykla), A. Chaminade Arabeska op.61 Nr.1 (atl. V. Kuliešiūtė, išpl. kl., mokytoja J. Urbonavičienė, Kauno raj. meno mokykla) ir V. Bagdono ansamblis “Atvažiavo piršlys” (atl. B. Galičiūnas ir O. Labanauskas, 5 kl., mokytojos R. Derbutienė ir R. Pauzienė, Kauno 1-oji muzikos mokykla ir Kauno raj. meno mokykla).

Šio seminaro-praktikumo metu mokytojai pasisėmė naujų įspūdžių, metodikos naujovių, kurias galės taikyti ir skleisti grįžę į savo mokyklas. Malonu susitikti ir neformalioje aplinkoje aptarti kasdienes profesines problemas su kitų mokyklų mokytojais bei rasti motyvacijos tolimesniam darbui.

                        Parengė Kauno 1-osios muzikos mokyklos

mokytoja metodininkė Rita Rimkienė

Draugijos pirmininkė

Violeta Jucevičienė, +370 676 26289

Svetainės administratorė

Jurgita Lapienytė, +370 613 18686

 

Rašykite mums: draugija@pianistas.lt

Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija
Adresas: Vytauto pr. 44, LT-44329 Kaunas
Kodas: 191950127
A/s: LT134010051003878416,
Bankas: AB LUMINOR bankas