Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

„Geriausiai gyvenimą panaudosime, jei jį skirsime tam, kas išliks ilgiau, negu mūsų gyvenamas laikas”

– William James

Žmogus gyvas, kol jis prisimenamas, kol apie jį „kalba” jo darbai. Šviesaus atminimo fortepijono mokytoja ekspertė VITA KARUŽAITĖ buvo ryški asmenybė, o jos paliktas gyvenimo pėdsakas tikrai prasmingas ir gilus. Apie tai byloja gausus jos ugdytinių pulkas, iš kurių daugelis pasuko muzikos keliu, surengti konkursai, festivaliai, edukacinės išvykos, Lietuvos Prezidentų apdovanojimai, padėkos. Iki šiol veiklą vykdanti Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija taip pat buvo įkurta šios puikios pedagogės dėka. Vita buvo ilgametė „Vyturio” gimnazijos  Muzikos skyriaus mokytoja bei Kauno J. Gruodžio konservatorijos dėstytoja. Ji buvo tikra savo dalyko žinovė-profesionalė, su meile ir atsidavimu žvelgusi į savo specialybę, kruopščiai bei kryptingai ugdžiusi jaunuosius muzikus, skiepijusi muzikos meilę jaunajai kartai.

Prieš keletą metų visą muzikų bendruomenę sukrėtė staigi Vitos Karužaitės mirtis, tačiau geri bei šilti prisiminimai apie ją mus lydi visą laiką. Šiais metais brangios Mokytojos atminimą įamžinome, įkurdami VITOS KARUŽAITĖS MAŽĄJĄ KONCERTŲ SALĘ „Vyturio” gimnazijos trečiajame aukšte. Vitos pusseserės, taip pat „Vyturio” gimnazijos Muzikos skyriaus fortepijono mokytojos ekspertės Aldonos Didžiulytės, inciatyva bei giminaičių sutikimu gimnazijai buvo padovanotas asmeninis a. a. Mokytojos fortepijonas. Visa tai išaugo į gražią mintį – įprasminti Vitos Karužaitės prisiminimą bei įrengti jos vardo koncertinę salę. Gimnazijos direktorės Aleksandros Bancevičienės dėka patalpa buvo atnaujinta bei nušvito šviesiomis spalvomis, o ant sienos atsirado memorialinė Vitos Karužaitės lentelė. Direktorės pavaduotojos ugdymui (Muzikos skyriaus koordinatorės) Redos Labanauskienės pastangomis Mažąją koncertų salę papuošė ir skoningai sukurta Muzikos skyriaus reklaminė sienelė. Taip pat norisi nuoširdžiai padėkoti puikiam savo srities žinovui, fortepijonų derintojui bei restauratoriui Artūrui Pečeliūnui. Artūras nemokamai suderino Mokytojos Vitos Karužaitės fortepijoną ir dabar tik belieka mėgautis šio puikaus instrumento garsais.

Parengė Gailė Markevičienė

Draugijos pirmininkė

Violeta Jucevičienė, +370 676 26289

Svetainės administratorė

Jurgita Lapienytė, +370 613 18686

 

Rašykite mums: draugija@pianistas.lt

Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija
Adresas: Vytauto pr. 44, LT-44329 Kaunas
Kodas: 191950127
A/s: LT134010051003878416,
Bankas: AB LUMINOR bankas